Spór o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie w piłce nożnej – jak go rozstrzygnąć?

przez Maciej Broda
Rozwiązane buty piłkarskie na czarnym tle

Dzisiaj rozpoczęło się okno transferowe w ramach kolejnego sezonu piłkarskiego. A skoro dokonywane będą zmiany barw klubowych, to możemy spodziewać się kolejnych sporów o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie. Kto od tego roku rozstrzyga te spory? Jaki jest status zawodnika w trakcie postępowania dotyczącego ekwiwalentu za wyszkolenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

SPIS TREŚCI:

 1. Kto rozstrzyga spory dotyczące wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie?
 2. Koszty postępowania w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie
 3. Status zawodnika w trakcie sporu o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie?
  1. Spór o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie podczas zmiany barw klubowych
  2. Czy zawodnik może występować w meczach podczas sporu o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie?
 4. Pomoc prawna

1. KTO ROZSTRZYGA SPORY O WYSOKOŚĆ EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE?

Odpowiedź na to pytanie może Cię zaskoczyć. Do tej pory właściwymi organami były:

 • w I instancji Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a w II instancji – Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN – gdy klub pozyskujący uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet, bądź gdy kluby przynależą do różnych wojewódzkich związków piłki nożnej,
 • w I instancji właściwy organ wojewódzkiego związku piłki nożnej (w zależności od treści jego statutu), a w II instancji – komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – w pozostałych przypadkach.

Od kilku miesięcy spory o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie rozpatruje Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Kompetencje zostały mu przyznane zarówno poprzez dokonanie zmian w regulaminie tego sądu, jak i w uchwale regulującej kwestie ekwiwalentu za wyszkolenie.

Art. 3 uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników:

1. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, organem uprawnionym do określenia jego wysokości jest Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.

Warto pamiętać, że postępowanie w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych klubów, złożonego nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności klubowej zawodnika.

2. JAKIE SĄ KOSZTY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE?

W sprawach o ustalenie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie nie uiszcza się opłaty rejestracyjnej. W dalszym ciągu wymagane jest jednak dokonanie wpłaty opłaty zasadniczej przez:

 • stronę wnoszącą o ustalenie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie w związku ze zmianą przynależności klubowej, oraz
 • stronę składającą wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (w II instancji) w sprawie o ustalenie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie w związku ze zmianą przynależności klubowej.

Wysokość opłaty zależy od etapu postępowania przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN. W pierwszej instancji opłata sądowa wynosi 300 złotych, niezależnie od klasy rozgrywkowej, w której występuje klub składający wniosek o ustalenie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie.

Sprawa prowadzona jest wówczas przez jednego arbitra, zgodnie z nowymi zasadami działania sądu. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach znajdziesz w moim innym wpisie na portalu.

Piłka do futbolu leżąca na murawie, w półmroku. Tło jest zamazane.
Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać wpis o Piłkarskim Sądzie Polubownym

Inaczej wygląda sytuacja w razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez skład orzekający w drugiej instancji. W takim przypadku wysokość opłaty uzależniona jest od klasy rozgrywkowej, w której występuje klub składający wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Par. 29 Regulaminu kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN:

2.Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej pobiera się opłatę w wysokości:
4 000 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby Ekstraklasy,
2 000 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby I ligi,
1 500 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby II ligi,
1 000 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby III ligi,
300 zł w przypadku wniosków składanych przez pozostałe kluby.
3.W przypadku uwzględnienia w całości wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej uiszczona opłata podlega zwrotowi.

3. STATUS ZAWODNIKA W TRAKCIE SPORU O WYSOKOŚĆ EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE?

Spór o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie podczas zmiany barw klubowych

Pierwszym etapem, w którym pojawiają się problemy w związku ze zmianą barw klubowych, jest moment wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora przez poprzedni klub zawodnika. W wielu sytuacjach kluby uzależniają wydanie takiego oświadczenia od wpłaty określonej kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie. Działanie takie jest jednak bezprawne.

Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry amatora.

Co zatem należy zrobić w sytuacji, gdy poprzedni klub zawodnika odmawia wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora? Klub pozyskujący powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji zastępczej przez statutowo upoważniony organ związku piłki nożnej właściwego ze względu na siedzibę klubu pozyskującego.

Taka decyzja (prawomocna lub taka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności) będzie podstawą do potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy dla niego związek piłki nożnej. Warunkiem jest jednak dokonanie wymaganych opłat związanych z procesem wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika przez pozyskujący klub.

Czy zawodnik może występować w meczach podczas sporu o wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie?

Tak, podczas sporu dotyczącego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnik może reprezentować barwy nowego klubu. Należy jednak pamiętać, że Piłkarski Sąd Polubowny, ustalając wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie, określi również termin zapłaty, który nie będzie dłuższy niż 14 dni od dnia, kiedy rozstrzygnięcie stało się prawomocne.

Brak zapłaty ekwiwalentu w wyznaczonym terminie spowoduje automatycznie zweryfikowanie wyników meczów z udziałem zawodnika, którego dotyczyło postępowanie, jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny klubu pozyskującego. Należy mieć na uwadze to ryzyko podczas procedury zmiany barw klubowych.

SPÓR O EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE – POMOC PRAWNA

We wpisie omówiłem najistotniejsze rzeczy związane z możliwymi sporami o ekwiwalent za wyszkolenie według przepisów PZPN.

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa sportowego, skontaktuj się ze mną. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej lub reprezentując przed organami PZPN, organami wojewódzkich związków piłki nożnej oraz Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o ekwiwalent za wyszkolenie PZPN? Skontaktuj się ze mną

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx