Prawo sportowe

przez Maciej Broda
adwokat Maciej Broda
adwokat Maciej Broda,
specjalizacja: prawo sportowe

Jestem adwokatem. Choć mieszkam w Krakowie, świadczę usługi na terenie całej Polski.

Specjalizuję się w prawie sportowym, które określam jako połączenie prawa gospodarczego, prawa stowarzyszeń i fundacji oraz przepisów poszczególnych federacji sportowych.

Komu pomagam? Przede wszystkim sportowcom, trenerom, agentom sportowym oraz innym osobom mającym pomysł na siebie w branży sportowej. Doradzam również klubom, związkom sportowym oraz sponsorom – bez wsparcia biznesu trudno o organizowanie sportu, nawet na poziomie amatorskim.

Poniżej znajdziesz główne obszary, w których udzielam pomocy prawnej. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, możesz się ze mną skontaktować drogą telefoniczną lub mailową.

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Pomoc prawna z zakresu prawa sportowego:

Dokumenty

Tworzymy i opiniujemy umowy, w tym kontrakty zawodnicze, trenerskie jak również statuty lub regulaminy w organizacjach sportowych

ZOBACZ WIĘCEJ

Konsultacje

Doradzamy sportowcom, klubom, związkom sportowym i agentom. Pomagamy rejestrować organizacje sportowe w KRS i ewidencjach klubów sportowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia

Dzielimy się wiedzą. Prowadzimy szkolenia i kursy z zakresu prawa sportowego:  zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Reprezentowanie

Zastępujemy klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami dyscyplinarnymi, TA przy PKOl oraz w toku negocjacji treści umów.

ZOBACZ WIĘCEJ

DOKUMENTY Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Laptop leżący na stole. Na nim ręce gotowe do pisania.

Przygotowanie i opiniowanie dokumentów, w tym:

 • kontraktów zawodniczek i zawodników, w tym kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,
 • umów transferowych, z uwzględnieniem ekwiwalentu za wyszkolenie, mechanizmu solidarności,
 • umów dla trenerów klubowych i trenerów personalnych,
 • kontraktów sponsorskich (finansowych, rzeczowych, usługowych),
 • umów z agentami sportowymi, w tym piłkarskimi pośrednikami transakcyjnymi,
 • regulaminów i statutów polskich związków sportowych, w tym regulaminów dyscyplinarnych,
 • statutów i umów klubów sportowych, m.in. w formie stowarzyszeń, fundacji, spółek z o.o. i spółek akcyjnych,
 • regulaminów klubowych, w tym regulaminów kar i nagród,
 • umów organizacji wydarzeń sportowych i innych eventów,
 • regulaminów sklepów internetowych i stacjonarnych,
 • pism związanych ze sportowymi postępowaniami dyscyplinarnymi, w tym odwołań i skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl,
 • umów o przekazanie autorskich praw i umów licencyjnych, w tym dotyczących znaków towarów,
 • zasad wykorzystywania wizerunku sportowców.

Gotowe szablony dokumentów znajdziesz w zakładce SKLEP

Sprawdź również nasze bezpłatne materiały edukacyjne z zakresu prawa sportowego dostępne na Blogu:

PORADY Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Na Blogu znajdziesz wiele bezpłatnych wskazówek dotyczących działalności sportowej. Jeżeli jednak potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej, możesz wtedy skorzystać z indywidualnej porady prawnej. Uwzględniamy przepisy krajowych i międzynarodowych federacji sportowych oraz aktualną linię orzeczniczą prawa sportowego.

Pomagamy między innymi w następujący sposób:

 • Doradzamy wybór formy prawnej dla klubu sportowego i koordynujemy jego rejestrację.
 • Pomagamy w kwestiach związanych z marketingiem i sponsoringiem w działalności sportowej.
 • Opiniujemy przepisy polskich związków sportowych pod kątem zgodności z prawem, m.in. ustawą o sporcie.
 • Analizujemy zdolność rejestrową znaków towarowych.

USŁUGA PRAWNAWYNAGRODZENIE BRUTTO
(ZAWIERA VAT)
Porada prawna (60 minut) od 275,00 zł
Sporządzenie opinii prawnej od 492,00 zł
Stała obsługa prawna od 735,00 zł (4 godziny robocze)
Każda dodatkowa godzina w ramach stałej obsługi prawnej od 184,00 zł
Każda dodatkowa godzina po przekroczeniu limitu określonego w umowie stałej obsługi prawnej od 246,00 zł

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Podłużny stół, na którym leżą kartki dla uczestników szkolenia prawa sportowego oraz butelki.

Lubimy dzielić się naszą wiedzą z zakresu prawa sportowego. Mamy też doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń i kursów dla środowiska sportowego – dla dużych i małych grup. Oferujemy zatem szkolenia obejmujące prawne aspekty działalności sportowej

Jesteśmy praktykami, dlatego na szkoleniach omawiamy przepisy stosowane w prowadzonych już przez nas sprawach. Uważamy, że jest to najlepsza i najbardziej wartościowa forma edukacji. 

Szkolenia mogą być prowadzone w formie zajęć stacjonarnych lub zdalnych. Jesteśmy również otwarci na szkolenia dedykowane – w formie i terminie ustalonym z uczestnikami według ich indywidualnych potrzeb.

Poniżej przedstawiamy przykładowych odbiorców oraz tematykę zajęć:

 • sportowcy i ich rodzice – relacje z klubami sportowymi, umowy z agentami, kontrakty sponsorskie, ochrona sportowców niepełnoletnich,
 • kluby sportowe – wybór odpowiedniej formy prawnej, umowy z zawodnikami i trenerami, relacje ze sponsorami, ochrona danych osobowych,
 • trenerzy i instruktorzy – odpowiedzialność prawna, działalność trenerów personalnych, klauzule antykonkurencyjne,
 • związki sportowe – wymogi ustawy o sporcie i kodeksu dobrego zarządzania, praktyczne aspekty prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, dobre praktyki w tworzeniu statutu i regulaminów,
 • agenci sportowi – relacje prawne z klientami, niedozwolone klauzule umowne, krajowe i zagraniczne orzecznictwo prawa sportowego.

REPREZENTUJEMY ŚRODOWISKO SPORTOWE

W niektórych sytuacjach możesz potrzebować wsparcia w trwających rozmowach lub postępowaniach. W ramach świadczonych usług reprezentujemy klientów między innymi:

 • przy zakładaniu klubów sportowych, związków sportowych i innych organizacji prowadzących działalność sportową,
 • w sporach majątkowych – przed sądami powszechnymi i polubownymi,
 • postępowaniach dyscyplinarnych – przed klubami, polskimi związkami sportowymi i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim,
 • przed organami krajowych i regionalnych związków sportowych
 • postępowaniach administracyjnych, m.in. przed Ministrem Sportu i Turystyki oraz w sprawach dotyczących znaków towarowych,
 • postępowaniach mediacyjnych,
 • podczas negocjacji,
 • postępowaniach egzekucyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dla Ciebie kwestie finansowe, w tym te dotyczące naszego wynagrodzenia. Dlatego każdorazowo dokonujemy wyceny naszych usług, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: stopień skomplikowania sprawy, wysokość roszczenia oraz inne dodatkowe koszty, które trzeba ponieść w toku postępowania (np. opłaty sądowe, koszty tłumaczenia oraz dojazdu).

Gdy przekażesz nam te informacje, otrzymasz propozycję naszego wynagrodzenia.

Toga adwokata i torba z dokumentami leżąca na sofie. W tle biały stół, na którym leży kwiat i segregator

Sprawdź również nasze bezpłatne materiały edukacyjne, w tym:

KONTAKT – KANCELARIA PRAWA SPORTOWEGO

W celu uzyskania pomocy prawnej z zakresu prawa sportowego skontaktuj się i opisz, w czym możemy Ci pomóc.

Dane kontaktowe: adwokat Maciej Broda | prawo sportowe

Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.