przez Maciej Broda

Pomoc prawna z zakresu prawa sportowego

Jak mogę Ci pomóc?

Pomoc prawna w założeniu klubu sportowego

Pomagam w wyborze formy prawnej klubu sportowego, uwzględniając wymogi właściwego polskiego związku sportowego. Weryfikuję lub przygotowuję od nowa dokumenty założycielskie i pomagam w organizacji zebrania założycielskiego klubu.

Składam wniosek o wpis klubu do właściwego rejestru i reprezentuję w całym postępowaniu rejestrowym.

Po prostu – kompleksowo pomagam w założeniu klubu sportowego.

Pomoc prawna dla klubów sportowych

Przygotowuję i analizuję treść statutów i regulaminów klubowych, w tym regulaminów zajęć i treningów. Sporządzam i weryfikuję kontrakty zawodnicze i trenerskie oraz umowy sponsoringu.

Reprezentuję kluby przed organami na nadzoru oraz w postępowaniach sądowych: przed sądami powszechnymi i polubownymi. Zastępuję kluby w sprawach dyscyplinarnych, w tym przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl.

Pomocy udzielam w ramach pojedynczych zleceń lub stałej obsługi prawnej.

Pomoc prawna w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych

Reprezentuję obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych, prowadzonych przez kluby sportowe i związki sportowe.

Analizuję dokumentację w sprawie, przygotowuję pisma w toku I i II instancji. Wnoszę odwołania od decyzji dyscyplinarnych organów I instancji.

Wnoszę skargi i reprezentuję obwinionych przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Reprezentuję obwinionych w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych w związku z bezprawnym prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych.

Pomoc prawna dla zawodniczek i zawodników

Przygotowuję i analizuję kontrakty o profesjonalne uprawianie sportu i inne umowy zawierane z klubami sportowymi. Pomagam zawodnikom i zawodniczkom w relacjach prawnych ze sponsorami i agentami sportowymi.

Reprezentuję sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych i sporach sądowych: zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.

W skrócie: zapewniam Ci opiekę prawną. Ty możesz skupić się na działalności sportowej.

Pomoc prawna dla agentów i menedżerów sportowych

Pomagam w zakładaniu agencji sportowych poprzez: wybór formy prawnej i dostosowanie działalności do przepisów zagranicznych i krajowych federacji sportowych.

Przygotowuję i analizuję umowy zawierane przez agentów sportowych z klientami, w tym zawodniczkami i zawodnikami oraz klubami sportowymi.

Reprezentuję menedżerów sportowych w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach dyscyplinarnych.

Pomoc prawna dla związków sportowych i polskich związków sportowych

Pomagam w zakładaniu związków sportowych i polskich związków sportowych.

Przygotowuję i analizuję statuty oraz regulaminy wewnętrzne obowiązujące w federacjach sportowych, w tym: regulamin dyscyplinarny, regulaminy władz związku oraz regulaminy sportowe. Pomagam w organizacji walnych zebrań członków lub delegatów.

Reprezentuję polskie związki sportowe przed Ministrem Sportu i Turystyki oraz w postępowaniach sądowych. Zastępuję federacje sportowe przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Pomoc prawna dla trenerów i instruktorów sportowych

Przygotowuję i analizuję profesjonalne kontrakty trenerskie i inne umowy o zawierane przez trenerów z klubami sportowymi i indywidualnymi klientami. Sporządzam i opiniuję regulaminy zajęć i treningów, w szczególności pod kątem niedozwolonych klauzul umownych.

Reprezentuję trenerów i instruktorów w postępowaniach dyscyplinarnych i sporach sądowych dotyczących m.in. zaległego wynagrodzenia oraz bezprawnego rozwiązania umowy.

W skrócie: zapewniam Ci wsparcie prawne. Ty możesz skupić się na dalszym rozwoju oraz jakości prowadzonych treningów.

Pomoc prawna przy kontraktach U18, wsparcie prawne dla rodziców sportowców

Analizuję treść regulaminów treningów i zajęć sportowych pod kątem praw i obowiązków uczestników zajęć.

Przygotowuję i weryfikuję treść kontraktów U18, umów sponsorskich i umów zawieranych z agentami sportowymi.

Reprezentuję zawodniczki i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych oraz sporach związanych z uprawianiem sportu: kontraktach U18 oraz sprawami dotyczącymi zmiany barw klubowych.

Z kim będziesz współpracować?

Czyli krótko o mnie

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

Z prawem sportowym związałem się w 2010 roku i nie zapowiada się, by ta relacja miała się szybko skończyć. A skoro prawo sportowe, to również prawo NGO i prawo gospodarcze, ponieważ te obszary przenikają się wzajemnie. Autor portalu KontraktSportowy.pl.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z działalnością sportową?

Napisz do mnie, a ja sprawdzę, jak mogę Ci pomóc.

pytanie z prawa sportowego

Działalność sportowa

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź również bezpłatne materiały edukacyjne z zakresu prawa sportowego dostępne na Blogu:

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Kontakt: Kancelaria prawa sportowego

Wyślij wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

    Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

    Możesz również skontaktować się mailowo lub telefonicznie

    Telefon: +48 796 922 239
    E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl