Jak zmienić statut klubu sportowego? Krok po kroku

przez Maciej Broda
jak zmienić statut klubu sportowego?

Przychodzi czas, gdy zaczynasz myśleć o zmianach w statucie Waszego klubu sportowego. Powody są różne – głównie zmiany w przepisach oraz chęć ułatwienia bieżącej działalności klubu. Jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to bardzo dobrze się składa. Przed tobą poradnik dotyczący zmian statutowych w klubach sportowych. Jak najlepiej przeprowadzić zmianę statutu? Ile kosztuje zgłoszenie zmian? Od kiedy obowiązują zmiany statutowe? Między innymi tego dowiesz się z tego wpisu. Zapraszam!

Planujesz zmienić statut Twojego klubu?

Napisz do mnie, a ja zaproponuję, jak mogę Ci pomóc

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  SPIS TREŚCI:

  1. Zmiana całego statutu czy kilku przepisów? Wskazówki i wzory uchwał
  2. Jak zmienić statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia?
  3. Jak zmienić statut klubu sportowego działającego w formie fundacji?
  4. Jak zgłosić zmianę statutu klubu sportowego?
  5. Ile kosztuje zgłoszenie zmian statutowych?
  6. Zmiany w statucie – od kiedy obowiązują?
  7. PREZENT: wzór uchwały w sprawie zmian w statucie
  8. Wzory dokumentów na statutowe zebranie członków
  9. Pomoc prawna

  We wpisie znajdziesz wskazówki i porady dotyczące przeprowadzania zmian statutowych. Jeżeli Twój klub działa w formie stowarzyszenia i z jakiegokolwiek powodu natychmiast potrzebujesz dokumentów do wykorzystania podczas zebrania statutowego, w sklepie znajdziesz wzory dokumentów na nadzwyczajne statutowe walne zebranie członków.

  Dokumenty: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - zmiana statutu

  1. Czy zmieniać cały statut klubu sportowego?

  Podjęliście decyzję – czas zmienić coś w statucie klubowym. Pierwszym Waszym zadaniem będzie określenie zakresu zmian statutowych. Musicie odpowiedzieć na następujące pytania: Ile zmian chcecie wprowadzić do statutu? Jak bardzo chcecie ingerować w obecną treść statutu? Od odpowiedzi na pytania zależeć będzie również treść uchwały dotyczącej zmian statutowych. Macie bowiem 2 opcje:

  • Podejmujcie uchwałę o zmianie całego statutu klubu,
  • Podejmujecie uchwałę o dokonaniu określonych zmian w statucie klubu.

  Poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi, którą opcję powinniście wybrać dokonując zmian w Waszym klubie.

  Kiedy warto rozważyć zmianę całego statutu? Przede wszystkim – gdy trzeba zmienić bardzo dużo rzeczy w statucie.

  Zdarza się, że po analizie dokumentu rekomenduję wprowadzenie 20-30 zmian w statucie, m.in:

  • zmianę celów statutowych,
  • doprecyzowanie zasad wyboru i kompetencji organów,
  • dodanie źródeł powstawania majątku,
  • określenie zasad wynagradzania członków zarządu w związku z pełnioną funkcją,
  • usunięcie niestosowanych przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej itd.

  Czasami konieczne jest wręcz dodanie całego rozdziału, np. jeżeli statut klubu ma przewidywać tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych.

  Przy dużej liczbie wprowadzanych zmian: dodawaniu, usuwaniu całych paragrafów i rozdziałów, statut może stać się nieczytelny i wewnętrznie sprzeczny. W takim przypadku łatwiejszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem będzie przygotowanie nowego statutu. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie.

  Wzór uchwały o zmianie całego statutu klubu sportowego

  Uchwała o zmianie całego statutu jest krótka i łatwa do przygotowania. Nie musisz bowiem opisywać każdej dokonywanej zmiany, skoro zmieniasz cały statut. Uchwała taka może mieć następującą treść:

  UCHWAŁA nr 4/2024

  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

  Klubu Sportowego Miś

  z 11 marca 2024 roku

   w sprawie zmiany statutu

  Par. 1.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego Miś, po zapoznaniu się z projektem nowego statutu klubu, działając uchwala nowy statut klubu.

  Par. 2

  Tekst jednolity nowego statutu Klubu stanowi załącznik do uchwały.

   

  Liczba głosów:

  • za: 7 członków
  • przeciw: 0 członków
  • wstrzymało się od głosu: 2 członków

  Podpisy:

  Przewodniczący       _________________

  Sekretarz                  _________________

  Załącznik – tekst jednolity statutu Klubu Sportowego Miś 

  Oczywiście to jest jedynie przykład, jak może wyglądać uchwała o zmianie całego statutu. Jeżeli w Waszym klubie stosujecie inną numerację uchwał oraz inne osoby podpisują dokumenty na walnym zebraniu, korzystajcie z Waszego doświadczenia.

  Zmiana całego statutu nie jest oczywiście jedynym rozwiązaniem. Jeżeli musicie wprowadzić jedynie kilka zmian, np. dotyczących zmiany nazwy, siedziby i terenu działania, wystarczy zmienić określone przepisy w statucie.

  Na czym mogą polegać zmiany w statucie? Najczęstsze zmiany to:

  • zmiana treści paragrafu (artykułu) lub zmiana jednostki redakcyjnej paragrafu (ustęp, punkt, litera itd.),
  • dodanie paragrafu lub jednostki redakcyjnej paragrafu,
  • usunięcie paragrafu lub jednostki redakcyjnej paragrafu,
  • dodanie, zmiana nazwy lub usunięcie rozdziału

  W jaki sposób przygotować taką uchwałę? Nie ma jedynej prawidłowej metody. Ważne, by zmiany były spójne i nie powodowały chaosu w numeracji statutu i jego struktury wewnętrznej.

  Ja przygotowując dokumenty wzoruję się na rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W akcie tym określono zasady redagowania ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. Ja bazuję na nim tworząc dokumenty dla organizacji sportowych.

  Jeżeli nie wiesz, jak może wyglądać uchwała, w której dokonano kilku zmian w statucie, mam coś dla Ciebie. Przygotowałem szablon uchwały, w którym znajdziesz 10 możliwych zmian statutowych. Możesz uzupełnić dokument według swoich potrzeb.

  Dokument jest dostępny w formacie .docx. Dostęp do pliku otrzymasz po zapisaniu się na mój newsletter z poniższego formularza.

  2. Jak zmienić statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia?

  Czas na pierwsze konkretne kroki. Na samym początku sprawdźcie, jak możecie zmienić statut w Waszym klubie. Odpowiedzcie na następujące pytania:

  • Który organ może podjąć decyzję o zmianie statutu?
  • Ile osób będzie potrzebnych do zmiany statutu?
  • Jaka większość będzie potrzebna do podjęcia uchwały o zmianie statutu?

  Gdzie znajdziecie odpowiedzi na powyższe pytania? Oczywiście w statucie Waszego klubu – dokładnie tym, który zamierzacie zmieniać. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy – prawo o stowarzyszeniach

  Art. 10 ustawy – prawo o stowarzyszeniach:

  1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
  (…)
  8) zasady dokonywania zmian statutu;

  Regulacja ta zwyczaj znajduje się na samym końcu statutu. Nie przesadzę, jeżeli napiszę, że w 4 na 5 analizowanych przeze mnie statutów przepis brzmi następująco:

  Uchwałę w sprawie zmiany statutu klubu podejmuje walne zebranie członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

  W tym krótkim przepisie znajdziesz odpowiedzi na 3 zadane wcześniej pytania. Zwróć uwagę na dwie charakterystyczne rzeczy, odróżniające taką uchwałę w sprawie zmiany statutu od innych, „standardowych” uchwał: liczba osób i głosów potrzebna do podjęcia uchwały.

  O tym jednak za chwilę. Zacznijmy od organu, który może podjąć uchwałę o zmianie statutu.

  Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest walne zebranie członków i to ten organ w zdecydowanej większości przypadków podejmuje uchwałę o zmianie statutu. Zdarzają się wyjątki od powyższej reguły – analizowałem statuty, w których kompetencje do dokonywania zmian statutowych przyznane były komisji rewizyjnej, tj. organowi kontroli wewnętrznej.

  Od razu zaznaczam, że jest to ryzykowna konstrukcja. Widziałem bowiem z rozstrzygnięcia sądów rejestrowych, które odmawiały dokonania zmian w statucie przez organy inne niż walne zebranie członków. Sądy uznawały, że to walne zebranie jest najwyższą władzą klubu i to ono powinno podejmować decyzję w sprawie zmian statutowych.

  Aby mieć pewność, który organ ma kompetencje do zmiany statutu, możesz sprawdzić końcowe przepisy statutu, o których wspomniałem powyżej lub też przeczytać rozdział statutu zawierający uprawnienia poszczególnych organów. Zazwyczaj interesujący nas przepis brzmi następująco:

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1) uchwalenie statutu i jego zmian, (…)

  Wiemy już, który organ może zmienić statut. Sprawdźmy więc, ile osób potrzeba do dokonania zmian statutowych.

  W wielu przypadkach zauważymy dodatkowy wymóg, czyli większą liczbę osób głosujących (kworum) potrzebną do zmiany statutu. W większości statutów „zwykłe” uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków -przynajmniej w drugim terminie. Jeżeli jednak zgodziliście się np. na „co najmniej połowę członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania” , musicie wówczas pamiętać o zmobilizowaniu odpowiedniej liczby członków do wzięcia udziału w walnym zebraniu członków.

  Jeżeli zagwarantowanie osobistego udziału odpowiedniej liczby członków jest problematyczne, rozważcie udzielenie pełnomocnictwa do udziału w walnym zebraniu przez członka, który nie może pojawić się na zebraniu. Sprawdźcie jednak, czy Wasz statut nie zabrania udzielania pełnomocnictw do brania udziału w walnym zebraniu członków.

  Kolejnym wymogiem jest wymagana większość głosów za do podjęcia uchwały. W większości statutów do podejmowania „zwykłych” uchwał wystarczy zwykła większość głosów, czyli głosów za podjęciem uchwały musi być więcej niż głosów przeciwko podjęciu uchwały. Głosy wstrzymujące się nie są wówczas brane pod uwagę przy obliczaniu większości.

  Statut może przewidywać również większość bezwzględną, która występuje wówczas, gdy głosów „za” podjęciem uchwały jest więcej niż głosów „przeciw” i wstrzymujących się razem wziętych. Bardzo często występuje również większość kwalifikowana – we wcześniejszy przykładzie konieczne było uzyskanie 2/3 głosów za, aby zmienić statut.

  Znasz już wymogi formalne związane ze zmianami statutowymi. Czas na kolejne kroki.

  Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu zmian statutowych?

  Skontaktuj się ze mną:

  oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

  Maciej Broda

  ADWOKAT

  Najszybszym sposobem, aby zmienić statut jest zazwyczaj przeprowadzenie nadzwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia. Organizacja nadzwyczajnego zebrania nie odbiega znacząco od zebrań sprawozdawczo-wyborczych, o których możesz przeczytać we wpisie pt. Wybory w klubach sportowych – aspekty prawne.

  Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby statut zmienić podczas sprawozdawczo-wyborczego albo sprawozdawczego zebrania członków. Pamiętaj tylko, by uwzględnić kwestię zmiany statutu w porządku obrad.

  Zmiana statutu klubu sportowego - stowarzyszenia

  Uchwała o zwołaniu walnego zebrania członków w celu dokonania zmian w statucie klubu

  W pierwszej kolejności rozważcie, co planujecie zmienić w statucie. Przeważnie inicjatorem dokonania modyfikacji jest zarząd, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby propozycję zmian statutowych zgłosili członkowie klubu lub inne organy, np. komisja rewizyjna.

  Jak wspomniałem wcześniej, możecie zmienić jedynie niektóre przepisy statutu albo podjąć uchwałę o przyjęciu nowego statutu. Sugeruję, abyście już na tym etapie podjęli decyzję, w jaki sposób dokonacie zmian statutowych.

  Kiedy projekt zmiany statutowych jest już gotowy, zarząd klubu podejmuje uchwałę o zwołaniu walnego zebrania członków. Taka uchwała powinna zawierać informacje o dacie i miejscu lub sposobie przeprowadzenia zebrania (jeżeli planowane jest przeprowadzenie zebrania w formie zdalnej).

  Ważne! W zdecydowanej większości statutów znajduje się zastrzeżenie, że nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Pamiętaj zatem, by w uchwale o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania wprost podkreślić, że walne zebranie będzie rozpatrywać kwestie związane ze zmianami statutowymi.

  Przykładowy przepis statutu:

  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co roku – jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1) z jego inicjatywy,
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Klubu.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  6. Jeżeli Zarząd nie realizuje postanowień zawartych w ust. 4, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

  O podjętej uchwale zarząd powinien poinformować członków / delegatów w sposób przewidziany w statucie. Sugeruję, aby wraz z zawiadomieniem, członkowie otrzymali porządek obrad, regulamin obrad oraz projekt zmian do statutu. Umożliwi to zapoznanie się z projektem przed zebraniem, co zazwyczaj korzystnie wpływa na płynność obrad.

  Przebieg statutowego walnego zebrania członków klubu sportowego

  Pierwszą czynnością podczas zebrania jest sporządzenie listy obecności i upewnienie się, że wszystkie przybyłe osoby mają prawo do wzięcia udziału w zebraniu. Weryfikując listę obecności zwracaj uwagę, czy na zebraniu stawiła się wystarczająca liczba członków, aby podjąć uchwałę o zmianach statutowych. Jeszcze raz sprawdź, czy w statucie waszego klubu znajdują się przepisy wprowadzające dodatkowe wymogi związane z podjęciem uchwały o zmianie statutu.

  Po oficjalnym otwarciu zebrania, zazwyczaj następuje tzw. część wstępna, podczas której przyjmuje się porządek obrad oraz ich regulamin.

  W zależności od zwyczajów panujących w organizacji oraz treści statutu, na tym etapie może dojść do wyboru przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium, a czasami także dodatkowych komisji takich jak:

  • komisja mandatowo-skrutacyjna – zajmująca się ustaleniem liczby obecnych osób podczas zebrania i liczeniem oddawanych głosów;
  • komisja statutowa – przedstawiająca i redagująca proponowane zmiany w statucie klubu.

  Czy musicie powoływać ww. komisje? Nie musicie. Jeżeli nad zmianami w statucie pracowała tylko jedna osoba, nie widzę potrzeby powoływania na siłę kilkuosobowej komisji. Podobnie nie widzę sensu powoływania komisji mandatowo-skrutacyjnej, jeżeli w zebraniu uczestniczy niewielu członków.

  Po części wstępnej przechodzimy do głównego punktu obrad tj. zaprezentowania projektu zmian statutowych, po którym przeważnie następuje dyskusja. Po zakończeniu dyskusji i zredagowaniu ewentualnych zmian do proponowanego projektu przychodzi pora na głosowanie. Kluczowym jest uzyskanie odpowiedniej większości głosów, jeżeli taka została ustanowiona przez statut.

  Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie zmian do właściwego rejestru. Kliknij TUTAJ, jeżeli chcesz pominąć fragment o zmianach w statucie klubu – fundacji i przejść d części o zgłaszaniu zmian statutowych klubu – stowarzyszenia.

  3. Jak zmienić statut klubu sportowego działającego w formie fundacji?

  W klubach – fundacjach kwestie zmiany statutu powinny być określone w samym statucie klubu. Wynika to z art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach.

  Art. 5 ustawy o fundacjach:

  1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

  Póki co kwestia ta wygląda tak samo, jak ma to miejsce w klubach – stowarzyszeniach. Przejdźmy więc do różnic.

  W klubach – stowarzyszeniach tryb zmiany statutu wygląda bardzo podobnie – decyzję o zmianach statutowych podejmuje walne zebranie członków określoną większością głosów przy określonej minimalnej liczbie obecnych członków.

  W klubach – fundacjach nie ma takich charakterystycznych i wspólnych kroków związanych ze zmianą statutu. Dlaczego? Ponieważ statut ustanawiany jest przez fundatora, a każdy fundator może mieć inną wizję tego, jak jego klub będzie funkcjonował i jaką on sam będzie odgrywał w nim rolę.

  Odpowiedź na to pytanie będzie zależeć od treści statutu danej fundacji. Poniżej zobaczysz 4 przykładowe przepisy z różnych statutów fundacji.

  1. „Decyzje w sprawie przyjęcia i zmiany postanowień niniejszego statutu podejmuje Fundator. Zarząd przygotowuje opinię w zakresie proponowanych zmian.”
  2. „Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd większością ¾ (trzech czwartych) głosów, przy obecności pełnego składu Zarządu.”
  3. „Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.”
  4. „Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.”

  Jak widzisz, wpływ na zmianę statutu może mieć zarówno sam fundator, jak i inne organy, m.in. zarząd lub rada fundacji. W konsekwencji, procedura zmiany statutu klubu – fundacji wymaga indywidualnego podejścia. Przed rozpoczęciem działań w sprawie zmian statutowych odpowiedz na następujące pytania:

  • Który organ może podjąć decyzję o zmianie statutu?
  • Ile osób będzie potrzebnych do zmiany statutu?
  • Jaka większość będzie potrzebna do podjęcia uchwały o zmianie statutu?
  • Czy przed podjęciem uchwały o zmianie statutu konieczna jest zgoda innego organu lub fundatora?

  W niektórych klubach wystarczająca będzie uchwała fundatora wraz z dołączonym tekstem jednolitym statutu, w innych uchwała odpowiedniego organu, podjęta w określonym trybie i poprzedzona opinią innego organu. Nie ma reguły.

  Jeżeli uchwałę o zmianach statutowych podejmuje organ kolegialny, np. rada fundacji, przeczytaj jeszcze raz wcześniejszy fragment dotyczący zmian w klubach – stowarzyszeniach. Znajdziesz tam informacje przydatne również przy zmianach statutowych w fundacji.

  Jeżeli miałbym podać najczęściej stosowane rozwiązanie, które widziałem w analizowanych statutach, to byłaby to zmiana statutu dokonywana przez fundatora.

  4. Jak zgłosić zmianę statutu klubu sportowego?

  Gdzie i w jakim terminie zgłosić zmiany statutowe?

  Jeżeli klub działający w formie stowarzyszenia prowadzi działalność gospodarczą albo jego statut przynajmniej przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, jest on wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. W takim przypadku wniosek składasz do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od ,,od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu”, czyli od podjęcia uchwały o zmianie statutu.

  Jeżeli statut klubu – stowarzyszenia nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej albo mamy do czynienia z uczniowskim klubem sportowym, jest on wówczas wpisany do rejestru klubów prowadzonego przez starostę. Wówczas wniosek składasz do starosty w ciągu 14 dni od zmiany statutu.

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych:

  § 5. W ewidencji zamieszcza się:
  (…)
  6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;

  ***

  § 8. 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

  Zgłoszenie zmian w statucie klubu w formie stowarzyszenia – potrzebne dokumenty

  A. Klub wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

  Po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego kolejnym etapem jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego celem wpisania zmian statutu do właściwego rejestru.

  Jeżeli klub jest wpisany jedynie do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, możesz złożyć wniosek w formie papierowej. Sporządzasz go wówczas na specjalnych formularzach KRS. Najczęściej stosowane to:

  • KRS-Z20 – główny formularz , w którym wpisywane są m.in. informacje o zmianie nazwy, siedziby i celach statutowych stowarzyszenia,
  • KRS-ZK – formularz, w którym wpisywane są informacje o zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej oraz zasad reprezentowania klubu,

  Wniosek przygotowujesz elektronicznie, korzystając z Portalu Rejestrów Sądowych, jeżeli klub jest wpisany również do rejestru przedsiębiorców albo na skutek zmian statutowych będzie wpisany do rejestru przedsiębiorców. Możesz również przygotować wniosek elektronicznie, jeżeli klub jest wpisany jedynie do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych

  Wnioski te podpisują członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji klubu albo ustanowiony przez nich pełnomocnik.

  Do wniosku dołączasz:

  • listę obecności – jeden egzemplarz,
  • uchwałę dotyczącą zmian statutowych- po jednym egzemplarzu,
  • protokół z zebrania – jeden egzemplarz,
  • tekst jednolity statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian – dwa egzemplarze (jeden dla sądu i jeden dla starosty jako organu nadzoru),

  Dokumenty te należy złożyć w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

  Potrzebujesz pomocy w postępowaniu rejestrowym?

  Napisz do mnie, a ja sprawdzę, jak mogę Ci pomóc

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   Klub wpisany do ewidencji

   W tym przypadku sugeruję, abyście sprawdzili w „Waszym” urzędzie, czego wymaga od Was organ prowadzący ewidencję, do której wpisany jest Wasz klub. O ile zazwyczaj lista wymaganych załączników jest podobna jak w klubach wpisanych do KRS, to niektóre urzędy wprowadzają dodatkowe wymogi np. dotyczące przesłania statutu również w formie elektronicznej.

   Oczywiście wniosku nie składasz na formularzach KRS. W większości urzędów znajdziesz wzory wniosków dotyczących zgłaszanych zmian.

   Fundacja – niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego. Stosujesz zatem wytyczne dotyczące zgłaszania zmian statutowych stowarzyszeń rejestrowych, o których napisałem TUTAJ. W skrócie:

   • Zmiany zgłaszasz do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie zmian statutowych.
   • Wniosek składasz na urzędowych formularzach KRS albo przez Portal Rejestrów Sądowych.
   • Do wniosku dołączasz: uchwałę w sprawie zmian statutowych, tekst jednolity statutu z uwzględnieniem zmian i ewentualnie dodatkowe dokumenty (np. listę obecności) – w zależności od trybu zmiany statutu danej fundacji.

   5. Ile kosztuje zgłoszenie zmian w statucie klubu?

   Klub wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

   Krótkie powtórzenie: kluby, które przewidują prowadzenie działalności gospodarczej wpisywane są do Krajowego Rejestru Sądowego. Co istotne – nie muszą prowadzić takiej działalności, wystarczy, że przewidują taką możliwość w przyszłości.

   Jeżeli statut klubu – stowarzyszenia przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, ale klub nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, wówczas klub nie uiszcza żadnej opłaty przy zgłaszaniu zmian statutowych.

   Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku:

   Art. 17
   (…)
   3. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

   Jeżeli jednak na skutek zmian statutowych Wasz klub ma zostać wpisany do rejestru przedsiębiorców, wówczas przy zgłoszeniu zmian, musicie uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych.

   Jeżeli Wasz klub w momencie zgłaszania zmian statutowych jest już wpisany do rejestru przedsiębiorców, wówczas uiszczacie opłatę sądową w wysokości 350 złotych (opłata sądowa – 250 złotych oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 złotych).

   Klub wpisany do ewidencji

   Zazwyczaj przy zgłaszaniu zmian statutowych musicie uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 złotych za wydanie decyzji administracyjnej. Sprawdźcie jednak, jaka jest praktyka w Waszym urzędzie.

   Opłata przy zgłoszeniu zmian statutowych fundacji, która nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców wyniesie 150 złotych.

   Opłata przy rejestracji zmian statutowych fundacji, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców wyniesie 350 złotych: 250 złotych jako opłata sądowa i 100 zł tytułem wpisu do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

   Jeżeli na skutek zmian w statucie fundacja będzie wpisana do rejestru przedsiębiorców, opłata sądowa wyniesie 600 złotych.

   6. Zmiany w statucie klubu – od kiedy obowiązują?

   Podjęliście uchwałę o zmianie statutu, a następnie zgłosiliście je do właściwego rejestru. Czy możecie już podejmować decyzje na podstawie nowego statutu, czy też musicie czekać na wpisanie zmian do rejestru?

   Okazuje się, że nie ma oczywistej odpowiedzi na to pytanie.

   Zmiana statutu klubu sportowego - od kiedy obowiązuje?

   Sytuacja jest prosta w przypadku klubów działających w formie fundacji – do skutecznej zmiany statutu wymagany jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wynika to wprost z art. 11 ust. 2 ustawy o fundacjach.

   Art. 11 ustawy o fundacjach:

   2. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.

   Sytuacja komplikuje się przy klubach działających w formie stowarzyszeń. W prawie o stowarzyszeniach nie znajdziemy bowiem tak jednoznacznego przepisu jak ww. przepis ustawy o fundacjach. Wobec tego powstały dwa stanowiska dotyczące skuteczności zmian statutowych.

   Zgodnie z pierwszym stanowiskiem – zmiana statutu jest skuteczna już od momentu podjęcia uchwały, a wpis do rejestru ma jedynie charakter potwierdzający (tzw. wpis deklaratoryjny). Przykładem takiego stanowiska jest postanowienie Sądu Najwyższego z 5 grudnia 1990 roku.

   Postanowienie Sądu Najwyższego z 5 grudnia 1990 roku, sygn. I PR 440/90

   Uchwała zebrania ogólnego członków stowarzyszenia o zmianie statutu, podjęta zgodnie ze statutem ma moc stanowiącą i charakter konstytutywny. Rejestracja zmian statutu ma tylko znaczenie deklaratywne, stwierdzające dokonanie przez właściwy organ statutowy czynności prawnej podlegającej rejestracji. Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisania do rejestru. Dlatego wpis do rejestru zmiany statutu nie ma znaczenia prawotwórczego.

   Powyższe stanowisko nie jest jednak dominujące. Między innymi dlatego, że od momentu wydania postanowienia zmianie uległo wiele przepisów, w tym artykuł 17 prawa o stowarzyszeniach, do którego odwołują się przepisy dotyczące zmiany statutu stowarzyszenia. Poza tym postanowienie Sądu Najwyższego zostało chłodno ocenione przez przedstawicieli doktryny podkreślających zasadność kontroli uchwały o zmianie statutu podjętej przez członków stowarzyszenia.

   Zgodnie z dominującym poglądem, który ja również podzielam, zmiana statutu stowarzyszenia jest skuteczna dopiero w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. wpis konstytutywny).

   Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2008 roku, sygn. I OZ 80/08

   Przy zmianie statutu stowarzyszenia występuje taka sama sytuacja, jak przy zakładaniu stowarzyszenia i rejestracji jego pierwszego statutu, na co wskazuje treść art. 21 powołanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 tej ustawy, stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem uchwała o zmianie statutu staje się skuteczna z chwilą wpisania zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

   Podsumowując: Zgodnie z dominującym stanowiskiem, zmiana statutu klubu działającego w formie stowarzyszenia będzie skuteczna nie od chwili podjęcia uchwały, lecz dopiero od momentu wpisania zmiany do rejestru.

   Jako dodatek do artykułu przygotowałem szablon uchwały, w którym znajdziesz 10 możliwych zmian statutowych.

   Dokument jest dostępny w formacie .docx. Dostęp do pliku otrzymasz po zapisaniu się na mój newsletter z poniższego formularza.

   We wpisie przedstawiłem najważniejsze informacje związane ze zmianą statutu klubu sportowego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu natychmiast potrzebujesz dokumentów do wykorzystania podczas statutowego zebrania członków w klubie sportowym, mam coś dla Ciebie.

   sklepie znajdziesz wzory dokumentów na nadzwyczajne walne zebranie członków zwołane w celu dokonania zmian w statucie klubu.

   Dokumenty: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków - zmiana statutu

   Komplety dokumentów znajdują się w formacie.pdf i .doc. Zarchiwizowane są w formacie .zip. Do zestawu dołączona jest instrukcja, w której znajdziesz dodatkowe wskazówki dotyczące wypełniania dokumentów.

   Co znajdziesz w zestawie dokumentów?

   • uchwałę zarządu klubu sportowego o zwołaniu walnego zebrania członków,
   • przykładowy regulamin porządek obrad,
   • uchwały, które należy podjąć podczas walnego zebrania członków ułożone w kolejności zbieżnej z porządkiem obrad,
   • listy obecności dla członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
   • protokół walnego zebrania członków klubu sportowego.

   Dla kogo przygotowałem wzory dokumentów?

   • przedstawicieli klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych
   • przedstawicieli związków sportowych i polskich związków sportowych,
   • innych działaczy sportowych,
   • członków klubów sportowych.

   Kliknij bez zobowiązań w poniższy przycisk i sprawdź, czy dokumenty przydadzą się również Tobie.

   Wsparcie prawne w procesie zmiany statutu klubu sportowego

   Jak mogę Ci pomóc?

   Konsultacje prawne i analiza dokumentów


   Analizuję statut i doradzam w kwestii zmian statutowych.

   Opiniuję pozostałe dokumenty związane ze zmianami statutowymi.

   Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych

   Przygotowuję statut i inne dokumenty związane ze zmianami statutowymi.

   Pomagam w organizacji posiedzeń władz klubu

   Postępowanie rejestrowe

   Składam wniosek o wpis zmian statutowych do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji klubów.

   Reprezentuję klub w postępowaniu rejestrowym.

   Pamiętaj, że treść dokumentów na walne zebranie członków Twojego klubu może różnić się m.in. ze względu na treść statutu klubu. Jeżeli potrzebujesz wsparcia przy organizacji walnego zebrania członków klubu, mogę pomóc Ci przygotowując dokumenty na zebranie, uwzględniając treść statutu Waszego klubu oraz zgłaszając zmiany do właściwego rejestru.

   Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

   Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

    Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

    0 komentarz

    Może Ci się spodobać również

    Subscribe
    Powiadom o
    guest
    0 komentarzy
    Inline Feedbacks
    View all comments
    0
    Dodaj komentarzx