Pomoc prawna w rejestracji klubu sportowego

przez Maciej Broda

Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie działalności sportowej na własny rachunek. Mam tu przede wszystkim na myśli trenerów, którzy decydują się zakładać kluby sportowe.

W ramach świadczonych usług pomagam w rejestracji klubów sportowych. Moja pomoc nie obejmuje jedynie złożenia wniosku w celu wpisania klubu do właściwej ewidencji. Już wcześniej trzeba podjąć istotne decyzje dotyczące m.in. formy prawnej klubu, celów działalności i struktury wewnętrznej w klubie

Poniżej znajdziesz informację, jak przebiega ze mną współpraca w procesie rejestracji klubu sportowego i na co zwracam uwagę jeszcze przed złożeniem wniosku.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących zakładania klubów sportowych, skontaktuj się telefonicznie lub mailowo:

+48 796 922 239
info@kontraktsportowy.pl

Wstępna rozmowa na temat zakładanego klubu sportowego

 

 

Od czego zaczynam?

W pierwszej kolejności rozmawiamy, by poznać Twoje potrzeby i zamiary związane z działalnością klubu sportowego.

Podczas rozmowy odpowiadasz na pytania dotyczące m.in. liczby osób zaangażowanych w utworzenie klubu, organów klubu oraz planowanej działalności gospodarczej.

W trakcie wstępnej rozmowy informuję Cię również o kosztach rejestracji klubu sportowego: opłatach sądowych, opłatach skarbowych, kosztach notariusza itd.

Skrócone porównanie kosztów założenia klubu w formie stowarzyszenia i fundacji znajdziesz w przedstawionej tabeli. Więcej informacji znajdziesz w moim wpisie: Ile kosztuje założenie klubu sportowego?

 

Tabela z porównaniem opłat przy zakładaniu klubów sportowych w formie stowarzyszenia i fundacji.

Wybór formy prawnej klubu sportowego

Po uzyskaniu wstępnych informacji, rozmawiamy na temat formy prawnej klubu sportowego.

Zgodnie z ustawą o sporcie: klub działa jako osoba prawna. Nie możesz zatem prowadzić klubu sportowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, stowarzyszenia zwykłego lub spółki cywilnej.

Najczęściej stosowanymi formami prawnymi klubów sportowych są:

 • stowarzyszenie,
 • fundacja
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka akcyjna

Ostateczna decyzja należy oczywiście do Ciebie. Po uzgodnieniu formy prawnej, w razie wyrażenia przez Ciebie zgody – przedstawiam Ci ofertę udzielenia pomocy prawnej przy założeniu klubu sportowego.

Przygotowanie dokumentów potrzebnych do zarejestrowania klubu sportowego

Statut lub umowa klubu sportowego

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie statutu lub umowy klubu sportowego, czyli podstawowego dokumentu regulującego działalność tej organizacji sportowej.

Przed przygotowaniem statutu lub umowy przesyłam Ci formularz z pytaniami dotyczącymi m.in. podstawowych danych klubu (nazwa, siedziba itd.), organów klubu i ich kompetencji oraz sposobu podejmowania decyzji (uchwał) przez organy klubu sportowego.

Po otrzymaniu pierwszej wersji dokumentu, możesz oczywiście dodać swoje uwagi, które oczywiście uwzględnimy – o ile będą zgodne z obowiązującym prawem.

Przygotowanie pozostałych dokumentów w celu rejestracji klubu sportowego

Po zaakceptowaniu treści statutu/umowy, czas na przygotowanie kolejnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania klubu sportowego. Czy dla każdego klubu przygotowuję takie same dokumenty? Nie, lista dokumentów i ich treść zależy m.in. od wybranej formy prawnej i rejestru, do którego wpisany ma zostać klub.

Wraz z dokumentami otrzymujesz instrukcję wypełnienia wraz z informacją, w ilu kopiach należy podpisać dokumenty.

 

 

 

 

Złożenie wniosku o wpis klubu sportowego do KRS albo ewidencji

Po przesłaniu podpisanych dokumentów, weryfikuję, czy dokumentacja jest kompletna. Jeżeli tak, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo składam wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez starostę.

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego składam elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Po złożeniu wniosku informuję Cię o tym fakcie.

Moja pomoc nie kończy się na złożeniu wniosku. Reprezentuję Cię w całym postępowaniu o wpis klubu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji. W razie potrzeby składam dodatkowe pisma uzupełniające i wnioski w sprawie.

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do KRS albo ewidencji, niezwłocznie informuję Cię o tym fakcie, abyś mógł/mogła zaplanować dalsze kroki: założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy z trenerami itd.

Masz dodatkowe pytania?

 

 

Maciej Broda

 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące rejestrowania klubu sportowego, możesz skontaktować się ze mną i uzyskać więcej informacji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej przy założeniu klubu sportowego, możesz skorzystać z moich usług. Moja pomoc obejmuje:

 • konsultacje dotyczące zasad działania zakładanego klubu sportowego, w tym pomoc w wyborze formy prawnej
 • analizę i przygotowanie dokumentów założycielskich klubu sportowego, w tym statutu lub umowy
 • złożenie wniosku do sądu lub starosty i reprezentowanie w postępowaniu dotyczącym wpisu klubu do KRS albo ewidencji starosty.

Kontakt:


Telefon: +48 796 922 239
E-mail: maciej.broda@kontraktsportowy.pl

Możesz również skorzystać z poniższego formularza kontaktowego

 

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.