Czy statut Twojego klubu jest zgodny z prawem?

przez Maciej Broda

Pobierz bezpłatny poradnik w formie 22 pytań i sprawdź, czy Twój statut wymaga zmian

Czego nauczysz się z poradnika?

Poradnik w formie pliku PDF zawiera 22 pytania dotyczące praktycznych aspektów tworzenia statutu dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia.

Przy każdym pytaniu znajduje się krótkie omówienie zagadnienia prawnego związanego z treścią statutu

Dowiesz się między innymi:

  • na co zwracać uwagę przy określaniu praw i obowiązków członków klubu,
  • o czym pamiętać przy określaniu kompetencji organów klubu i sposobu składania oświadczeń w imieniu klubu,
  • w jaki sposób statut może regulować kwestię uzupełniania składu władz,
  • czy w statucie trzeba określić zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
  • jaki wpływ ma treść statutu na rejestr, do którego będzie wpisany klub,
  • na które przepisy musisz zwrócić uwagę przy tworzeniu statutu jeżeli chcesz, aby Twój klub uzyskał statut organizacji pożytku publicznego.

Przykładowa strona:

Masz problem z pobraniem poradnika? Skontaktuj się ze mną – będę reagować.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

    Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.