Jak założyć klub sportowy? Krok po kroku

przez Maciej Broda
osoba trzymająca łuk sportowy

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu działalności sportowej na własną rękę, Twoim kolejnym krokiem może być założenie własnego klubu sportowego. Przed Tobą wiele pytań: jaką formę prawną wybrać, na co zwrócić uwagę jeszcze przed rejestracją klubu.

Dobrze się składa! Przed Tobą poradnik, z którego dowiesz się, jak założyć klub sportowy. A przede wszystkim poznasz pytania, na które musisz odpowiedzieć przed przygotowaniem jakiegokolwiek dokumentu dotyczącego Twojego przyszłego klubu.

Planujesz założyć klub sportowy?

Napisz do mnie, a ja zaproponuję, jak mogę Ci pomóc

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  SPIS TREŚCI:

  1. Wybierz formę prawną klubu sportowego
  2. Ustal, czy klub ma działać w celu osiągnięcia zysku
  3. Określ cele statutowe klubu
  4. Złóż wniosek o rejestrację klubu sportowego
   1. Klub sportowy – stowarzyszenie
   2. Klub sportowy – fundacja
   3. Klub sportowy – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. Koszt założenia klubu sportowego
  6. Pomoc prawna

  1. KLUB SPORTOWY – W JAKIEJ FORMIE ma DZIAŁAĆ?

  W pierwszej kolejności pomyśl, w jakiej formie prawnej ma działać klub sportowy. Od tej decyzji będzie zależeć, jakie będą koszty jego założenia, jakie będą jego cele i struktura organizacyjna. Wybór formy prawnej może również wpływać na możliwość skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych.

  Podstawowym przepisem, o którym musisz pamiętać, jest art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie:

  Art. 3 ustawy o sporcie:

  2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

  Co on oznacza w praktyce? Klub sportowy powinien działać jako osoba prawna, czyli być samodzielnym podmiotem praw i obowiązków w obrocie prawnym.

  Klub sportowy nie może zatem działać w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Historię takiego „klubu” opisałem na swoim profilu na Instagramie. Daje trochę do myślenia.

  Klubem sportowym nie będzie również stowarzyszenie zwykłe zakładane przez 3 osoby. Dlaczego? Nie ma ono osobowości prawnej.

  W praktyce najczęstszymi formami prawnymi klubów sportowych są:

  • Stowarzyszenie,
  • Fundacja,
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Dodatkowo w ligach zawodowych w grach zespołowych biorą udział również kluby sportowe działające jako spółki akcyjne. Nic dziwnego – obowiązek prowadzenia klubów w takiej formie znajduje się w ustawie o sporcie.

  Art. 15 ustawy o sporcie:

  3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  W tym wpisie skupię się na najczęściej wybieranych formach prawnych klubów sportowych: stowarzyszeniu, fundacji i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  2. Czy klub ma działać w celu osiągnięcia zysku?

  Zapewne teraz zastanawiasz się: o co chodzi w tym pytaniu? Wiadomo, że chcesz uzyskać korzyść majątkową, skoro dzielisz się swoją wiedzą sportową oraz poświęcasz swój czas i energię. Nie do końca jednak tego dotyczy zadane pytanie.

  Czym innym jest otrzymywanie wynagrodzenia jako trener klubu sportowego, a czym innym jest np. uzyskiwanie dywidendy, czyli części zysku uzyskanego przez spółkę.

  Jeżeli głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej i osiąganie zysku (często dzielonego między członków/udziałowców), mówimy wówczas o zarobkowym celu klubu sportowego. Prowadzenie takiego klubu nie jest zabronione, ale wiąże się z kilkoma ograniczeniami, o których przeczytasz za chwilę.

  Jeżeli głównym celem jest realizacja celów statutowych a ewentualna działalność gospodarcza i osiąganie zysków ma charakter dodatkowy, wówczas możemy powiedzieć, że klub nie działa w celu osiągnięcia zysku. W dużym skrócie.

  Dlaczego jest to takie istotne?

  Po pierwsze, klub sportowy działający w celu osiągnięcia zysku nie może działać w formie stowarzyszenia i fundacji. Obie te formy prawne zaliczają się do grupy tzw. organizacji pozarządowych, których istotą jest niezarobkowy charakter.

  Ważne! Mimo braku działania w celu osiągnięcia zysku stowarzyszenia i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zysk z takiej działalności przeznaczany jest wówczas na cele statutowe: wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu itd.

  Po drugie, jedynie kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą prawną jest art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.

  Po trzecie, jedynie kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na usługi związane ze sportem. Na ten temat pisałem TUTAJ.

  Po czwarte, jedynie finansowanie klubów niedziałających w celu osiągnięcia zysku umożliwia skorzystanie z ulgi sponsorskiej (ulgi dla sportu). Więcej na ten temat znajdziesz w moim innym wpisie – link poniżej.

  Kalkulator leżący na raportach finansowych. W tle leży książka z innymi dokumentami
  Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać wpis o uldze dla sportu

  3. Cele statutowe klubu sportowego

  Wybrałeś lub wybrałaś już formę prawną oraz zarobkowy lub niezarobkowy profil klubu sportowego. Statystyki nie kłamią – w zdecydowanej większości wybór pada na stowarzyszenie lub fundację. Czas na określenie celów statutowych klubu sportowego.

  Dlaczego jest to takie ważne? Udział w wielu konkursach o dofinansowanie zależy od posiadania określonych celów statutowych, m.in. związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej. W wielu analizowanych statutach jedynym celem jest „udział we współzawodnictwie sportowym w …”. To duży błąd, który może być kosztowny w przyszłości.

  Przykład? Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy on zwolnienia podatkowego, ale jedynie dla organizacji o określonych celach statutowych.

  Art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  Zwolnione od podatku są:
  (…)
  4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;

  Więcej informacji, co powinien zawierać statut klubu sportowego, znajdziesz w moim bezpłatnym poradniku.

  Pobierz bezpłatny poradnik w formie 22 pytań i sprawdź, jak przygotować statut

  4. Rejestracja klubu sportowego

  Czas na końcowy etap, czyli złożenie wniosku o zarejestrowanie klubu sportowego. Sposób rejestracji zależy przede wszystkim od wybranej formy prawnej klubu sportowego.

  Jak założyć klub sportowy – stowarzyszenie?

  Jeżeli statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej, klub w formie stowarzyszenia będzie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie jest istotne, czy klub od samego początku będzie prowadzić działalność gospodarczą – ważne, że statut przewiduje taką możliwość.

  Jeżeli rejestrujesz uczniowski klub sportowy lub klub, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – klub będzie wpisany do tzw. ewidencji starosty.

  Aby założyć klub sportowy w formie stowarzyszenia, organizujesz zebranie założycielskie, na którym stawia się co najmniej 7 założycieli. Podejmujecie na nim uchwały o założeniu klubu, przyjęciu statutu, wyborze władz. W niektórych sytuacjach konieczny będzie również wybór komitetu założycielskiego.

  Więcej informacji o rejestracji klubu sportowego w formie stowarzyszenia znajdziesz klikając na poniższą grafikę.

  Kliknij na grafikę, aby przeczytać o rejestracji klubu sportowego – stowarzyszenia

  Jak założyć klub sportowy – fundację?

  Aby założyć klub sportowy w formie fundacji potrzebny jest fundator. W dużym skrócie jest to osoba zakładająca fundację i przeznaczająca na ten cel określony majątek. Fundatorem może być człowiek, czyli osoba fizyczna (jedna lub kilku) a także organizacja – osoba prawna.

  Przyjmijmy, że to Ty jesteś fundatorem. Co musisz zrobić, aby założyć klub sportowy w formie fundacji?

  Musisz udać się notariusza. Tam w formie aktu notarialnego zostanie złożone oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji.

  Niezależnie od tego oświadczenia musisz przygotować statut dla fundacji. Zawiera on co najmniej

  • Nazwę fundacji i jej siedzibę,
  • Majątek fundacji,
  • Cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
  • Skład i organizację zarządu, w tym sposób jego powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

  W fundacji mogą działać inne organy, jeżeli przewiduje je statut fundacji. Jako fundator możesz być członkiem organów, o ile w statucie nie wprowadzisz takiego zakazu.

  Dodatkowo składasz oświadczenie o wyborze ministra sprawującego nadzór nad fundacją. Oświadczenie to może znajdować się w statucie albo w odrębnym dokumencie.

  Wniosek o zarejestrowanie fundacji składasz do Krajowego Rejestru Sądowego – niezależnie od tego, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Dołączasz do niego oświadczenie o ustanowieniu fundacji, statut, uchwały o wyborze władz oraz wymagane oświadczenia (zgoda na pełnienie funkcji zarządu wraz z adresem do korespondencji, oświadczenie o wyborze ministra).

  Więcej na temat rejestracji klubu sportowego – fundacji przeczytasz w moim innym wpisie. Wejdziesz do niego klikając na poniższe zdjęcie.

  Mężczyzna podnoszący ciężary na sali treningowej. W tle przyrządy do ćwiczenia i odpoczywające trzy osoby.
  Kliknij na zdjęcie, aby przeczytać artykuł o klubie sportowym – fundacji

  Jak założyć klub sportowy – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Jeżeli klub ma działać w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz go zarejestrować na dwa sposoby.

  Założenie spółki z o.o. przy udziale notariusza

  Pierwszym z nich jest podpisanie umowy spółki u notariusza przez wszystkich wspólników. Umowa spółki zawiera m.in. następujące informacje:

  • firmę i siedzibę spółki
  • przedmiot działalności spółki
  • wysokość kapitału zakładowego
  • określenie ilości udziałów przypadających na jednego wspólnika
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  • czas trwania spółki.

  Oczywiście są to jedynie podstawowe informacje, które może zawierać umowa spółki. Możecie ją znacznie rozbudować – w zależności od Waszych potrzeb i struktury organizacyjnej.

  W tym momencie powstaje tzw. spółka z o.o. w organizacji, która może już działać. Nie będzie ona jednak klubem sportowym. Dlaczego? Spółka z o.o. w organizacji nie jest jeszcze osobą prawną, czyli nie spełnia wyżej opisanego wymogu ustawy o sporcie.

  Od zawarcia umowy masz 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składasz korzystając z Portalu Rejestrów Sądowych. Dołączasz do niego:

  • umowę spółki,
  • uchwałę o wyborze członków zarządu, jeśli nie wynika to z aktu notarialnego
  • listę wspólników,
  • jeżeli w spółce jest tylko jeden wspólnik – jego dane wraz z adresem do doręczeń,
  • oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń,
  • zgoda członków zarządu na pełnienie funkcji w zarządzie, chyba, że podpisują wniosek albo udzielili pełnomocnictwa do złożenia podpisania i złożenia wniosku przez pełnomocnika,
  • oświadczenie o wniesieniu całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  • listę osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z adresami do doręczeń – będą to wspólnicy lub np. członkowie rady nadzorczej, w zależności od treści umowy.

  Po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, może ona zacząć działać jako klub sportowy.

  Potrzebujesz pomocy prawnej w założeniu klubu sportowego?

  Skontaktuj się ze mną:

  oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

  Maciej Broda

  ADWOKAT

  Założenie spółki z o.o. w systemie s24

  Drugim sposobem jest rejestracja klubu w systemie s24 przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Umowy spółki nie sporządzasz w dowolny sposób, lecz musisz korzystać z wzorca umowy udostępnionego w systemie.

  Nie tworzysz zatem umowy spółki w dowolny sposób. Przykładowo: wzorzec umowy umożliwia pokrycie kapitału zakładowego jedynie wkładem pieniężnymNie jest również możliwe uprzywilejowanie udziałów w spółce, np. co do liczby głosów przypadających na jeden udział oraz szczególne uprawnienie do dywidendy.

  Nie zrażaj się jednak od razu do tego sposobu zakładania klubu sportowego. Jeżeli tworzysz spółkę z zaufanymi osobami, nie zależy Ci na bardzo rozbudowanej umowie, a dodatkowo zależy Ci na czasie założenia klubuograniczeniu kosztów na samym początku, rejestracja spółki w systemie S24 może być dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem.

  Po uzupełnieniu wzorca umowy spółki należy przystąpić do podpisania umowy. Umowę spółki podpisują wszyscy wspólnicy w systemie S24 przy użyciu: podpisu kwalifikowanego, Profilu Zaufanego albo podpisu osobistego. W systemie S24 uzupełnisz również inne załączniki, w tym listę wspólników.

  Poza systemem S24 musisz sporządzić samodzielnie:

  • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (chyba, że podpisuje wniosek albo udzieliła pełnomocnictwa do złożenia podpisania i złożenia wniosku przez pełnomocnika) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
  • listę zawierającą dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

  Dokumenty te najlepiej przygotuj w formie PDF, umieść do systemu i podpisz.

  Umowę wraz z innymi załącznikami dołączasz do wniosku o zarejestrowanie spółki, który również składasz w systemie S24.

  Jeżeli po zarejestrowaniu spółki stwierdzisz, że chcesz bardziej rozbudować umowę, np. poprzez uprzywilejowanie udziałów, możesz ją zmienić u notariusza. W takim przypadku każda kolejna zmiana takiej umowy będzie wymagała zachowania formy aktu notarialnego.

  5. Ile kosztuje założenie klubu sportowego?

  Odpowiedź brzmi: to zależy. Od czego? Przede wszystkim:

  • od wybranej formy prawnej,
  • od tego, czy klub będzie prowadził działalność gospodarczą,
  • od wysokości funduszu założycielskiego lub kapitału zakładowego – przy fundacji i spółce z o.o..

  Koszt rejestracji klubu w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej będzie wynosił 0 lub 10 złotych. Koszt klubu – stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą będzie wynosił 600 złotych.

  Na koszt rejestracji klubu w formie fundacji składa się:

  • taksa notarialna – wysokość zależy od wartości funduszu założycielskiego,
  • opłata sądowa – 250 złotych dla fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej i 600 złotych dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.
  Tabela z porównaniem opłat przy zakładaniu klubów sportowych w formie stowarzyszenia i fundacji.

  Koszt założenia klubu w formie spółki z o.o. zależy od wybranej formy rejestracji.

  Zakładanie spółki w systemie S24 jest tańszą metodą w porównaniu do rejestracji z udziałem notariusza. Przy rejestracji w systemie S24 dokonujesz opłaty w wysokości 350 złotych (250 złotych – opłata sądowa, 100 złotych – wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego). Przy „tradycyjnym” sposobie rejestracji opłata wynosiła 600 złotych (500 złotych – opłata sądowa, 100 złotych).

  Musisz również zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego spółki z o.o. pomniejszonego o opłatę sądową).

  Przy „tradycyjnej” formie rejestracji spółki ponosisz również koszty taksy notarialnej (wysokość zależy od kapitału zakładowego) oraz opłaty za wypis strony dokumentu.

  Porównanie opłat przy rejestracji spółki z o.o. przy udziale notariusza i w systemie s24

  POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

  We wpisie omówiłem najistotniejsze etapy zakładania klubu sportowego – zaczynając od wyboru formy prawnej, kończąc na złożeniu wniosku o zarejestrowanie klubu.

  Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej w zakładaniu klubu sportowego, skontaktuj się ze mną. Mogę Ci pomóc poprzez konsultację Twojego modelu klubu sportowego, przygotowując dokumenty założycielskie oraz reprezentując w całym procesie zakładania klubu sportowego.

  Potrzebujesz pomocy prawnej przy rejestracji klubu sportowego? Skontaktuj się ze mną

  Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

  Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

   Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

   Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

   0 komentarz

   Może Ci się spodobać również

   Subscribe
   Powiadom o
   guest
   0 komentarzy
   Inline Feedbacks
   View all comments
   0
   Dodaj komentarzx