Niezapłacone składki członkowskie w klubie sportowym – treść statutu ma znaczenie?

przez Maciej Broda
Banknot 200 złotych

Tym razem omawiam problem nieuiszczonych składek członkowskich w klubie sportowym. Okazuje się, że treść statutu może mieć wpływ na prawa klubu związane z egzekwowaniem tych podstawowych statutowych obowiązków członków. W jaki sposób? Dowiesz się tego z tego wpisu. Startujemy.

SPIS TREŚCI:

 1. Konsekwencje braku uiszczania składek członkowskich
 2. Czy klub może pozywać o zapłatę zaległych składek członkowskich?
 3. Poradnik: Jak napisać statut klubu sportowego?
 4. Pomoc prawna

1. Konsekwencje braku uiszczania składek członkowskich

A. Wykluczenie członka z powodu niezapłaconych składek członkowskich

Utrata członkostwa jest podstawową sankcją stosowaną przez kluby sportowe wobec swoich członków. Brak opłacania składek członkowskich jest zazwyczaj określany jako naruszenie podstawowego obowiązku członka wynikającego ze statutu.

Wobec tego właściwy organ klubu (zazwyczaj zarząd) podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka. W większości przypadków wymagane jest wcześniejsze ostrzeżenie członka i wyznaczenie dodatkowego terminu na uregulowanie zaległych składek członkowskich.

B. Brak możliwości wystąpienia ze stowarzyszenia z powodu braku rozliczenia składek członkowskich

W wielu statutach znajdziemy takie zdanie:

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu – po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych wobec Klubu.

Jest to błąd. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne. Nikt nie może być zmuszony do członkostwa w stowarzyszeniu. Podobnie nie można ograniczać członkowi możliwości rezygnacji z członkostwa poprzez rozliczenie niezapłaconych składek członkowskich.

C. Pozew o zapłatę niezapłaconych składek

Zdarza się, że kluby nie mają innego wyjścia niż skierowanie do sądu roszczeń o zapłatę nieuiszczonych składek członkowskich. Kwestia nie jest jednak oczywista. Dlaczego? Okazuje się, że według niektórych sądów treść statutu może mieć wpływ na zasadność tych roszczeń.

Od razu zaznaczam, że problem ten nie jest tak samo oceniany przez wszystkie sądy.

2. Czy klub może pozywać o niezapłacone składki członkowskie?

Stanowisko nr 1: Statut musi umożliwiać pozywanie o zapłatę nieuiszczonych składek członkowskich

Poniżej wyrok oddalający powództwo stowarzyszenia dotyczącego zapłaty nieuiszczonych składek. Powód? Brak wprowadzenia w statucie możliwości egzekucji niezapłaconych składek.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 24 kwietnia 2014 roku, II Ca 740/13

Tym samym powód nie mógł domagać się zapłaty zaległych składek w drodze powództwa o zapłatę. Statut powódki tego nie przewidywał. Przewidziany w statucie obowiązek uiszczania składek /par. 15 e/ nie pociągał za sobą sankcji przymusowej egzekucji składek i tylko taka wykładnia treści statutu jest uprawniona.

W ocenie sądu: statut, jako umowa, powinien wprost dawać możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W przeciwnym razie nie jest możliwe uwzględnienie powództwa o niezapłacone składki członkowskie.

Inny wyrok? Proszę bardzo.

Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy z 11 lipca 2017 roku, I C 1279/16

Jeżeli w statucie przewidziano możliwość wydalenia członka w przypadku braku opłacania składek, zaś nie wskazano wprost uprawnienia do dochodzenia roszczeń o zapłatę składek na drodze sądowej, żądanie powoda nie może zostać uwzględnione.

W takim stanie rzeczy powództwo oddalono jak w pkt I sentencji wyroku.

Stanowisko nr 2: Statut nie musi przewidywać możliwości pozywania o niezapłacone składki członkowskie

Znajdziesz również wyroki, w których sądy uwzględniły powództwo stowarzyszeń o niezapłacone składki członkowskie – mimo braku określenia w statucie drogi sądowej. Grunt to jednolita linia orzecznicza.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 16 listopada 2017 r. sygn. IX Ca 663/17

Okoliczność, że postanowienia statutu nie zawierają zapisu, że powodowi służy droga sądowa do dochodzenia zaległych składek nie pozbawia go tego uprawnienia, podobnie jak członka stowarzyszenia niezasadnie wykluczonego z grona członków tej organizacji prawa poszukiwania ochrony swoich praw na drodze sądowej, także pomimo braku takiego uregulowania w statucie.

Jak widzisz, sądy nie są zgodne w kwestii pozywania członków o zapłatę zaległych składek członkowskich, jeżeli statut nie przewiduje wprost takiej możliwości.

Jeżeli w Waszym klubie dopuszczacie pozywanie o niezapłacone składki, wprowadźcie odpowiednie postanowienia do statutu. W którym miejscu? Na przykład tuż pod przepisem o pozbawieniu członkostwa z powodu nieuiszczonych składek.

Pamiętaj również, by nie uzależniać w statucie możliwości zrezygnowania z członkostwa od uiszczenia zaległych składek członkowskich.

Poradnik: Jak napisać statut klubu sportowego?

Nieuiszczone składki członkowskie są tylko jedną z kwestii, które omawiam w moim poradniku: jak napisać statut klubu sportowego.

Poradnik zawiera 22 pytań, w którym tłumaczę, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu statutu klubu sportowego. Przy każdym pytaniu znajdziesz komentarz z krótką analizą prawną.

Co musisz zrobić, aby pobrać poradnik? Zapisz się na mój newsletter poprzez poniższy formularz. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Pobierz bezpłatny poradnik w formie 22 pytań i sprawdź, jak przygotować statut

Statut klubu sportowego – pomoc prawna

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się ze mną. Mogę pomóc Ci między innymi udzielając konsultacji prawnej, sporządzając nowy statut lub wprowadzając poprawki do istniejącego dokumentu.

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  0 komentarz

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Dodaj komentarzx