przez Maciej Broda

WSPARCIE PRAWNE DLA KLUBÓW I AKADEMII SPORTOWYCH

Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego

To kluby są głównymi podmiotami organizującymi treningi i umożliwiającymi udział we współzawodnictwie sportowym. To kluby sportowe poprzez prowadzone zajęcia odgrywają dużą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Tym ważniejsze jest, by kluby prowadziły działalność zgodnie z prawem. Dlatego też w ramach usług udzielam klubom wsparcia prawnego.

trening pływacki na basenie

Pomoc prawna dla klubów i akademii sportowych

Jak mogę Ci pomóc?

zawodniczka przygotowująca się do serwisu piłką z napisem fivb

Kontrakty trenerskie i zawodnicze

Przygotowuję i analizuję kontrakty o profesjonalne uprawianie sportu, w tym kontrakty U18.

Sporządam i opiniuję treść umów zawieranych z członkami sztabu szkoleniowego.

Statuty i regulaminy klubowe

Sporządzam i weryfikuję treść statutów i umów klubów sportowych.

Przygotowuję i analizuję regulaminy zajęć i treningów oraz uchwały władz klubowych.

Umowy sponsoringu i kontrakty reklamowe

Przygotowuję i opiniuję umowy sponsoringu zawierane z klubami.

Uwzględniam przepisy dotyczące ulgi sponsorskiej oraz wymogi federacji sportowych.

Figura Temidy, bogini sprawiedliwości, trzymającej wagę i miecz

Sprawy dyscyplinarne i sądowe

Reprezentuję kluby przed organami dyscyplinarnymi i Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl.

Zastępuję kluby przed sądami powszechnymi i polubownymi – na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Sprawy rejestrowe, status OPP

Pomagam w procesie zmiany organów klubu, zmiany statutu lub umowy klubu i w innych sprawach przed sądami i organami rejestrowymi.

Poagam w uzyskaniu statusu OPP przez klub sportowy.

Bieżąca obsługa klubów

Udzielam pomocy w organizacji walnych zebrań i innych posiedzeń organów.

Pomagam w sprawach związanych z wizerunkiem uczestników zajęć, współpracą z organami administracji publicznej oraz RODO.

Z kim będziesz współpracować?

Czyli krótko o mnie

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

Z prawem sportowym związany od lat i nie zapowiada się, by ta relacja miała się szybko skończyć. A skoro prawo sportowe, to również prawo NGO i prawo gospodarcze, ponieważ te obszary przenikają się wzajemnie. Autor portalu KontraktSportowy.pl.

pytanie z prawa sportowego

Działalność klubów sportowych

Pytania i odpowiedzi

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Potrzebujesz pomocy w działalności klubu sportowego?

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

    Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.