przez Maciej Broda

Wsparcie prawne w Sportowych postępowaniach dyscyplinarnych

Zgodnie z ustawą o sporcie obwinionemu w sportowym postępowaniu dyscyplinarnym przysługuje prawo do obrony

Jak wygląda to w praktyce? Różnie.

Brak zawiadamiania o posiedzeniach organów dyscyplinarnych, nakładanie kar nieprzewidzianych w regulaminie dyscyplinarnym. To tylko niektóre z naruszeń, które występują w sportowych postępowaniach dyscyplinarnych.

Dlatego też w ramach usług zastępuję obwinionych na wszystkich etapach postępowania dyscyplinarnego w sporcie.

3 zgięte kulki z papieru, z których jedna leży w koszu na śmieci, a dwie leżą tuż obok kosza na śmieci

Postępowania dyscyplinarne w sporcie

Jak mogę Ci pomóc?

Postępowanie dyscyplinarne przed organem I instancji

Analizuję zebrany materiał przez organ I instancji
Składam w Twoim imieniu pisma z przedstawieniem stanowiska i wnioskami dowodowymi
Reprezentuję na posiedzeniu przed organem dyscyplinarnym

Postępowanie dyscyplinarne przed organem II instancji

Analizuję decyzję organu I instancji pod kątem możliwości odwołania
Składam w Twoim imieniu odwołanie
Reprezentuję Cię na posiedzeniu przed organu odwoławczym.

Postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Analizuję przebieg posiedzenia przed organami I i II instancji
Składam skargę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl
Reprezentuję Cię na posiedzeniu przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl

Postępowanie przed Sądem Najwyższym

Analizuję, czy możliwe jest wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl
Składam w Twoim imieniu skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego
Reprezentuję Cię przed Sądem Najwyższym

Z kim będziesz współpracować?

Czyli krótko o mnie

oficjalne zdjęcie profilowe Macieja Brody

Maciej Broda

ADWOKAT

Z prawem sportowym związałem się w 2010 roku i nie zapowiada się, by ta relacja miała się szybko skończyć. A skoro prawo sportowe, to również prawo NGO i prawo gospodarcze, ponieważ te obszary przenikają się wzajemnie. Autor portalu KontraktSportowy.pl.

Potrzebujesz pomocy w sportowym postępowaniu dyscyplinarnym?

Napisz do mnie! Sprawdzę, jak mogę Ci pomóc.

pytanie z prawa sportowego

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie

Pytania i odpowiedzi

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA SPORTOWEGO

Potrzebujesz pomocy w sportowym postępowaniu dyscyplinarnym?

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

    Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.