Reguła 40 – czym jest i jakie niesie skutki dla sponsorów podczas Igrzysk Olimpijskich? [AKTUALIZACJA: PEKIN 2022]

przez Maciej Broda
złoty medal jako tarcza do łucznictwa

Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie – czas spełniania sportowych marzeń, ale również gorący okres dla sponsorów współpracujących z zawodniczkami i zawodnikami. Jak wyglądają ich relacje podczas Igrzysk Olimpijskich? Jakie przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego regulują tę kwestie? Jakie ograniczenia wprowadził Polski Komitet Olimpijski? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu. Zapraszam do lektury.

SPIS TREŚCI:

 1. Umowy ze sponsorami podczas Igrzysk Olimpijskich – uwagi wstępne
 2. Komercjalizacja Igrzysk Olimpijskich – relacje ze sponsorami, partnerami i nadawcami
 3. Jak reguła 40 ogranicza działalność sponsorów podczas Igrzysk Olimpijskich?
 4. Jakie przepisy określają zasady współpracy polskich sportowców ze sponsorami podczas Igrzysk Olimpijskich?
 5. Reguła 40 – podstawowe definicje
  1. Reklama
  2. Okres Igrzysk Olimpijskich
  3. Dobra Olimpijskie
  4. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich
  5. Partner Olimpijski, Partner Nieolimpijski
 6. W jaki sposób sponsorzy mogą prowadzić działania reklamowe związane z Igrzyskami Olimpijskimi?
  1. Ogólne zasady
  2. Reklama generyczna
   1. Nawiązania do Igrzysk Olimpijskich
   2. Prowadzenie działań reklamowych przez sponsora przed okresem Igrzysk Olimpijskich. Brak znacznego zintensyfikowania kampanii podczas Igrzysk Olimpijskich
 7. Czy sponsorzy mogą wysyłać wiadomości gratulacyjne i wspierające podczas Igrzysk Olimpijskich?
 8. Czy uczestnicy Igrzysk Olimpijskich mogą publikować podziękowania dla sponsorów?
 9. Skutki naruszenia Rule 40
 10. Podsumowanie

1. UMOWY ZE SPONSORAMI PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH – UWAGI WSTĘPNE

Udzielając pomocy sportowcom, analizuję również umowy zawierane między innymi ze sponsorami oraz menedżerami lub agentami. Wprowadzane są tam oczywiste obowiązki związane z działalnością marketingową i reklamową.

To, co często rzuca mi się w oczy w analizowanych dokumentach, to brak uwzględniania ograniczeń związanych z udziałem sportowców w Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście nie mam tu na myśli teoretycznych rozważań w przypadku osób, które nie mają szans wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Z problemem tym spotkałem się jednak w umowach zawieranych przez członków kadry narodowej w sportach olimpijskich.

Postanowiłem zatem napisać kilka zdań na temat relacji sportowców i sponsorów w okresie Igrzysk Olimpijskich i opisać zakres ograniczeń w ich działalności marketingowej.

2. KOMERCJALIZACJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH: RELACJE ZE SPONSORAMI, PARTNERAMI I NADAWCAMI

Nowożytne Igrzyska Olimpijskie od wielu lat pozostają największą imprezą sportową na świecie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na skalę wydarzenia, czego dowodem są między innymi następujące liczby:

 • 11238 sportowców z 207 państw biorących udział w ostatnich Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku.
 • 2833 sportowców z 92 państw biorących udział w ostatnich Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2018 roku.
 • 3,5 miliarda osób – średnia liczba odbiorców trzech ostatnich Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Nic więc dziwnego, że impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, sponsorów i nadawców telewizyjnych. To z kolei wpływa na ciągle zwiększające się przychody Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Poniżej znajdziesz tabelę przedstawiającą wzrost przychodów w okresie pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi od 1993 roku. Z opublikowanego dokumentu pt. The Olympic Marketing Fact File wynika, że kwoty uzyskiwane z tytułu transmisji oraz w ramach TOP Programme stanowią 90 procent przychodów MKOl. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w wyżej wskazanym dokumencie.

Olimpiady Przychody z transmisji
(mln USD)
Przychody z TOP Programme
(mln USD)
1993-19961 251279
1997-20001 845579
2001-20042 232663
2005-20082 570866
2009-20123 850950
2013-20164 1571 003
The Olympic Marketing Fact File. Edycja 2020, Międzynarodowy Komitet Olimpijski

Zatrzymam się teraz przy rubryce TOP Programme. Jak widzisz, w okresie 2013-2016 przyniósł on MKOl ponad miliard dolarów przychodu. Czym on zatem jest? Jaki ma on związek z relacjami pomiędzy sportowcami i sponsorami?

Pełna nazwa to The Olympic Partner (TOP) Programme. Został on utworzony w 1985 roku przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Firmy włączone do tego programu posiadają status oficjalnych partnerów, dzięki czemu uzyskują dodatkowe uprawnienia do promowania swoich produktów i usług w okresie Igrzysk Olimpijskich. Mają również prawo do używania dóbr olimpijskich w swoich kampaniach reklamowych, między innymi symbolu olimpijskiego. Pełną listę partnerów w ramach programu TOP możesz znaleźć na stronie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Niezależnie od TOP Programme ustanowionego przez MKOl, prawo do tworzenia własnych programów marketingowych mają zarówno Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich jak i krajowe komitety olimpijskie, w tym PKOl. Nie mogą one naruszać praw partnerów MKOl w ramach TOP Programme.

Interesy partnerów współpracujących Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz regionalnymi komitetami zabezpieczone są przez tzw. Regułę 40.

3. JAK REGUŁA 40 OGRANICZA DZIAŁALNOŚĆ SPONSORÓW PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH?

Reguła 40, a właściwie jeden z przepisów wykonawczych do art. 40 Karty Olimpijskiej określa, w jaki sposób uczestnicy Igrzysk Olimpijskich oraz ich sponsorzy mogą prowadzić wspólne kampanie reklamowe.

Do 2019 roku obowiązywał ogólny zakaz dla sportowców reklamujących swoich osobistych sponsorów podczas okresu Igrzysk Olimpijskich:

Poprzedni przepis wykonawczy do art. 40 Karty Olimpijskiej

3. Poza sytuacjami dozwolonymi przez Komitet Wykonawczy MKOl, żaden zawodnik, działacz lub inny personel ekipy, który uczestniczy w Igrzyskach Olimpijskich, nie może zezwolić na wykorzystanie swojej osoby, nazwiska, wizerunku lub wyników sportowych w celach reklamowych podczas Igrzysk Olimpijskich.

Nie dziwi zatem fakt, że uczestnicy Igrzysk Olimpijskich nie odbierali pozytywnie reguły 40 – w oczywisty sposób ograniczone były ich możliwości do wykorzystywania swojego potencjału marketingowego podczas najważniejszej i najbardziej prestiżowej imprezy sportowej na świecie. Ograniczenia wynikające z reguły 40 zaskarżono również do niemieckiego urzędu ochrony konkurencji (Bundeskartellamt), który 25 lutego 2019 r. w swojej decyzji stwierdził między innymi, że limity wprowadzone na podstawie reguły 40 były zbyt daleko idące. W konsekwencji urząd podjął decyzję o zniesieniu nałożonego na niemieckich sportowców obowiązku rozliczenia ich działań marketingowych z niemieckim Narodowym Komitetem Olimpijskim przed Igrzyskami Olimpijskimi, pod warunkiem, że sportowcy będą przestrzegać określonych wytycznych zgodnie z niemieckim prawem.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zareagował na tę decyzję i w czerwcu 2019 roku dokonał zmiany przepisu wykonawczego do art. 40 Karty Olimpijskiej. Obowiązująca reguła 40 brzmi następująco:

Obowiązujący przepis wykonawczy do art. 40 Karty Olimpijskiej

3. Zawodnicy, działacze i pozostały personel ekipy, uczestniczący w Igrzyskach Olimpijskich, mogą zezwolić na wykorzystanie ich osoby, nazwiska, wizerunku lub wyników sportowych w celach reklamowych podczas Igrzysk Olimpijskich zgodnie z zasadami określonymi przez Komitet Wykonawczy MKOl.

opublikowanym komunikacie Międzynarodowy Komitet Olimpijski podkreślił, że nowe zasady mają zabezpieczyć interesy zarówno olimpijskich partnerów jak i sportowców, którzy chcą wykorzystać swój potencjał marketingowy.

Co istotne, MKOl zaznaczył, że to krajowe komitety olimpijskie będą odpowiedzialne za wdrażanie reguły 40 na swoim terytorium. Zakres ograniczeń może zatem różnić się w poszczególnych krajach, w zależności od obowiązujących tam przepisów i treści umów między krajowymi komitetami olimpijskimi a uczestnikami Igrzysk Olimpijskich.

Przykładem może być Brytyjski Komitet Olimpijski (British Olympic Association), który wraz z przedstawicielami zawodników wypracował porozumienie przyznające dodatkowe uprawnienia uczestnikom Igrzysk Olimpijskich, między innymi poprzez zwiększenie liczby wiadomości z podziękowaniami dla sponsorów, które mogą być publikowane w okresie Igrzysk Olimpijskich.

Wypracowane zasady zostały uwzględnione w dokumencie Guidelines for brands (non-Olympic) and agents, opublikowanym przez Brytyjski Komitet Olimpijski. Znajdziesz w nim przystępną, graficzną formę analizy reguły 40. Co istotne, w maju komitet ten opublikuje kolejne wytyczne, tym razem dla sportowców. Gdy dokument będzie dostępny, udostępnię link do materiału w tym artykule oraz poinformuję o tym od razu w newsletterze.

4. JAKIE PRZEPISY OKREŚLAJĄ ZASADY WSPÓŁPRACY POLSKICH SPORTOWCÓW ZE SPONSORAMI PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH?

Punktem wyjścia jest oczywiście wcześniej wspomniany art. 14 ust. 2 ustawy o sporcie.

Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na zasadach wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje przepisy lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Bardziej szczegółowo relacje ze sponsorami podczas Igrzysk Olimpijskich określa opublikowany przez PKOl dokument o nazwie Informacje dotyczące wykorzystywania Wizerunku Uczestników podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich (Igrzyska).

W znacznej części bazuje on na przepisach MKOL Commercial Opportunities for Participants Rescheduled Olympic Winter Games Beijing 2022. Dokumenty te mają ten sam układ, kolejność rozdziałów oraz praktycznie identyczną treść.

Przydatnym uzupełnieniem wyżej wskazanych przepisów jest kolejny dokument opublikowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski: Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022 – graficzny poradnik dla podmiotów, które nie mają statusu partnera olimpijskiego. Część z ilustracji tego dokumentu wykorzystam w dalszych fragmentach tekstu.

5. REGUŁA 40 – PODSTAWOWE DEFINICJE

Przed analizą ograniczeń opublikowanych przez Polski Komitet Olimpijski, chcę w skrócie przedstawić najważniejsze definicje, do których będę odnosić się w dalszej części tekstu.

Reklama

Pojęcie reklamy w omawianym kontekście jest bardzo szerokie. Są to wszelkie formy promocji handlowej, w tym:

 • media społecznościowe i wpisy na portalach społecznościowych,
 • działania podejmowane przez sponsorów, partnerów lub przez uczestników Igrzysk Olimpijskich w ramach wzajemnych relacji komercyjnych – niezależnie, czy odbywa się to za wynagrodzeniem, czy też bez wynagrodzenia,
 • klasyczne działania reklamowe w płatnych przestrzeniach, takie jak: reklamy prasowe, billboardy, reklamy radiowe i telewizyjne lub reklamy internetowe),
 • reklama bezpośrednia, w tym osobiste wystąpienia i komunikaty prasowe,
 • wypożyczanie produktów uczestnikom Igrzysk Olimpijskich i przekazywanie ich w formie prezentu,
 • reklamy na produktach oraz w sklepach.

Okres Igrzysk Olimpijskich

Wiele ograniczeń obejmuje jedynie okres Igrzysk Olimpijskich, przez który rozumiemy okres od 17 stycznia 2022 r. (data otwarcia wioski olimpijskiej) do 22 lutego włącznie (drugi dzień po ceremonii zamknięcia).

Dobra olimpijskie

Przez dobra olimpijskie należy rozumieć:

 • symbol olimpijski,
 • emblemat, maskotki i piktogramy Igrzysk oraz grafikę Igrzysk,
 • wszelkie emblematy PKOl lub emblematy reprezentacji narodowych,
 • słowa „olimpijski”, „Igrzyska Olimpijskie”, „Olimpiada”, „Olimpiady”,
 • nazwę miasta będącego gospodarzem Igrzysk oraz roku organizacji Igrzysk (np. „Pekin 2022”),
 • wszelkie związane z Olimpiadą słowa i symbole zarejestrowane jako znaki towarowe lub chronione odpowiednimi przepisami w kraju, który reprezentuje dany uczestnik Igrzysk Olimpijskich lub w kraju, w którym reklama jest udostępniana,
 • nazwy reprezentacji olimpijskich, np. „Team Poland”,
 • motto olimpijskie „Citius – Altius – Fortius”,
 • wszelkie filmy, utwory muzyczne, prace artystyczne oraz projekty stworzone przez MKOl, KOIO Pekin 2022 lub PKOl,
 • wszelkie inne symbole, wzory, projekty, dzieła, słowa bądź wyrażenia, które są tłumaczeniem lub mogłyby zostać pomylone z tymi wymienionymi powyżej.
Pomnik z symbolem olimpijskim na wzgórzu. W tle widać miasto

Uczestnik Igrzysk Olimpijskich

Uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich jest nie tylko sportowiec, lecz również szkoleniowiec i trener oraz działacze uczestniczący w Igrzyskach Olimpijskich. Do kategorii tej nie zaliczają się jednak osoby, które współzawodniczyły w poprzednich Igrzyskach, lecz nie uczestniczą w obecnej imprezie w żadnym charakterze.

Partner Olimpijski, Partner Nieolimpijski

Za partnerów olimpijskich uznajemy:

 • podmioty, które zawarły umowy sponsorskie lub partnerskie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, Komitetem Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 lub Polskim Komitetem Olimpijskim,
 • oficjalni nadawcy olimpijscy, którym MKOl udzielił praw do transmisji Igrzysk Olimpijskich.

Podmioty, które nie należą do powyższych grup, uznawane są za partnerów nieolimpijskich.

6. W JAKI SPOSÓB SPONSORZY MOGĄ PROWADZIĆ DZIAŁANIA REKLAMOWE ZWIĄZANE Z IGRZYSKAMI OLIMPIJSKIMI?

OGÓLNE ZASADY

Zacznę od działań reklamowych partnerów olimpijskich. Nie obejmują ich żadne szczególne procedury oraz nie muszą uzyskiwać dodatkowych zgód. Kampanie reklamowe podlegają jedynie zatwierdzeniu zgodnie z ustaleniami zawartymi w ich umowach z PKOl lub MKOl.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku partnerów nieolimpijskich. Mogą oni prowadzić kampanie reklamowe z użyciem wizerunków uczestników Igrzysk Olimpijskich, jeżeli spełnią określone wymagania:

 • uzyskają zgody od danego uczestnika IO,
 • nie podejmują działań niezgodnych z wartościami Ruchu Olimpijskiego lub PKOl, jak m.in. sponsoring produktów zawierających tytoń, alkoholu, hazardu,
 • nie wykorzystują w kampaniach żadnych dóbr olimpijskich,
 • działania sponsora można uznać za reklamę generyczną w rozumieniu przepisów MKOl i PKOl – kwestię tę omówię poniżej w osobnym podrozdziale.

To nie wszystkie obowiązki nakładane na sponsorów. Muszą oni do 29 listopada 2021 r. zawiadomić o planach marketingowych:

 1. Polski Komitet Olimpijski – w przypadku kampanii krajowych. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie formularza, który można otrzymać pisząc na adres: rule40@pkol.pl. Dostępny jest on również na stronie PKOl. W formularzu należy podać m.in. takie informacje jak: opis kampanii reklamowej wraz z datą rozpoczęcia i zakończenia, zasięg kampanii, platformach, na których będzie prowadzona kampania oraz media plan kampanii.
 2. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Komitet Organizacyjny Pekin 2022 – w przypadku kampanii międzynarodowych i multi-terytorialnych. Zgłoszenie następuje poprzez specjalnie utworzoną platformę.

W ciągu 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku właściwy komitet przekaże wnioskodawcy informacje, czy planowana kampania jest zgodna z ustanowionymi zasadami i czy może być realizowana w przedstawionym formacie.

Co istotne, możliwe jest późniejsze zgłoszenie zamiaru prowadzenia działań reklamowych w przypadku kampanii dotyczących sportowców, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską po 29 listopada 2021 r. W takich przypadkach plany marketingowe muszą jednak zostać zgłoszone co najmniej na 15 dni przed opublikowaniem jakiejkolwiek reklamy.

REKLAMA GENERYCZNA

Czas omówić kluczowe zagadnienie związane z prowadzeniem marketingu podczas Igrzysk Olimpijskich. We wcześniejszym fragmencie napisałem, że działania reklamowe partnerów nieolimpijskich mogą być zaakceptowane przez odpowiedni komitet olimpijski, jeżeli można je uznać za reklamę generyczną.

Czym ona w takim razie jest? Jakie wymogi należy spełnić, by uznać kampanię marketingową za reklamę generyczną?

Nawiązania do Igrzysk Olimpijskich

Po pierwsze, w reklamie generycznej jedynym powiązaniem pomiędzy działaniami marketingowymi a Igrzyskami Olimpijskimi, MKOl, KOIO Pekin 2022, PKOl lub reprezentacją olimpijską może być wykorzystywanie wizerunku sportowca lub innego uczestnika Igrzysk Olimpijskich. Przedstawię to przy pomocy grafik udostępnionych przez MKOl w Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022.

Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, str. 4

Po lewej stronie widzisz wzór reklamy generycznej. W przykładowej kampanii reklamowej udostępniony jest wizerunek zawodniczki biorącej udział w Igrzyskach Olimpijskich, jednak nie ma żadnego nawiązania do dóbr olimpijskich, Igrzysk Olimpijskich, Chin itd. Po prawej stronie reklama nie spełnia wymogów z uwagi na nawiązanie do Pekinu.

Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, str. 5

Tym razem obie kampanie nie można uznać za reklamy generyczne. Po lewej stronie znów widzimy nawiązanie do Igrzysk Olimpijskich w haśle reklamowym. Po prawej stronie wykorzystany jest strój reprezentacji olimpijskiej.

Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, str. 6

Powyższe kampanie również nie mogą zostać uznane za reklamy generyczne z uwagi na nawiązanie do Chin.

Prowadzenie działań reklamowych przez sponsora przed okresem Igrzysk Olimpijskich. Brak znacznego zintensyfikowania kampanii podczas Igrzysk Olimpijskich

Oba wymogi omówię łącznie, ponieważ dotyczą podobnych kwestii. Intencją komitetów olimpijskich jest, by kampanie reklamowe nie były prowadzone jedynie w okresie trwających Igrzysk Olimpijskich, lecz były planowane z pewnym wyprzedzeniem, tj. 90 dni przed okresem Igrzysk Olimpijskich.

Obowiązki te nie mają jednak charakteru wiążącego. Po pierwsze, sponsorzy i inni partnerzy mogą wykazać, że zazwyczaj w zimowym okresie następuje nasilenie ich działań marketingowych, zatem dodatkowe kampanie w okresie Igrzysk Olimpijskich nie są żadną nadzwyczajną okolicznością. Po drugie, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest całkowite zwolnienie z wymogów dotyczących czasu trwania kampanii i jej intensyfikacji. Kwestie te mają być indywidualnie oceniane przez komitety olimpijskie. W dalszym ciągu bezwzględnie obowiązuje zakaz nawiązania do Igrzysk Olimpijskich, Chin itd., o którym była mowa chwilę wcześniej.

7. CZY SPONSORZY MOGĄ WYSYŁAĆ WIADOMOŚCI GRATULACYJNE I WSPIERAJĄCE PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH?

Sponsorzy współpracujący z zawodniczkami i zawodnikami biorącymi udział w Igrzyskach Olimpijskich z oczywistych względów chcą ich publicznie wspierać, zachęcać lub po prostu pogratulować sukcesu. Następuje to przede wszystkim przez wszelakie kanały social media, m.in. tweety, posty lub relacje.

Musisz jednak pamiętać, że w okresie Igrzysk Olimpijskich jedynie partnerzy olimpijscy mogą publikować wiadomości gratulacyjne i wspierające. Komunikaty te mają ścisły związek z Igrzyskami Olimpijskimi, więc nie są traktowane jako reklamy generyczne, o których pisałem wcześniej.

Sponsorzy, jako partnerzy nieolimpijscy, muszą zatem pamiętać, by:

 • wiadomości gratulujące i wspierające nie były publikowane w okresie 17 stycznia 2022 r. – 22 lutego 2022 r.
 • nie wykorzystywać we wiadomościach dóbr olimpijskich.
Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, str. 10

Po lewej stronie widzisz prawidłową wiadomość gratulacyjną. Została opublikowana poza okresem Igrzysk Olimpijskim. Nie znajdują się również żadne nawiązania do dóbr olimpijskich.

Po prawej stronie widzisz nieprawidłowo opublikowaną wiadomość. Po pierwsze, została wysłana w okresie Igrzysk Olimpijskich. Po drugie, nawiązuje do symboliki olimpijskiej, stroju reprezentacji olimpijskiej oraz areny zawodów.

8. CZY UCZESTNICY IGRZYSK OLIMPIJSKICH MOGĄ PUBLIKOWAĆ PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW?

Sportowcy i inni uczestnicy Igrzysk Olimpijskich mogą publikować komunikaty do wszystkich sponsorów – zarówno do partnerów olimpijskich jak i nieolimpijskich. Działania te są dozwolone również w trakcie okresu Igrzysk Olimpijskich, czyli od 17 stycznia 2022 roku do 22 lutego 2022 r. roku włącznie.

Publikując podziękowania i inne oświadczenia, uczestnik Igrzysk Olimpijskich musi pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • nie może sugerować lub wprost stwierdzać, że dany produkt lub usługa pozwoliły na osiągnięcie konkretnych wyników podczas Igrzysk Olimpijskich,
 • nie może osobiście polecać danego produktu lub usługi,
 • nie może promować produktów lub usług niezgodnych z wartościami ruchu olimpijskiego, np. alkoholu, hazardu, pornografii,
 • zdjęcie lub grafika załączona do komunikatu nie powinny zawierać żadnego z dóbr olimpijskich,
 • zdjęcie powinno być wykonane poza arenami Igrzysk Olimpijskich, a uczestnik powinien mieć na sobie odzież z nieoznaczoną marką.

Przykładem prawidłowej wiadomości z podziękowaniami może być post Igi Świątek po występie na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Pierwszy element – strój zawodniczki, czyli biała koszula i spodnie. Nie ma żadnego nawiązania do stroju reprezentacji olimpijskiej. Nie ma też żadnego oznaczenia sponsora. Ubiór jest zatem zgodny z wymogami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Po drugie – sceneria. Nie ma nawiązania do Japonii, Tokio, aren olimpijskich oraz dóbr olimpijskich.

Po trzecie – treść wiadomości (dostępna po kliknięciu na zdjęcie). Polska tenisistka nie poleca żadnej usługi ani produktu. Podziękowania zawarte są w jednej zbiorczej wiadomości dla wszystkich sponsorów, zgodnie z przepisami Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Warto zatrzymać się chwilę właśnie przy kwestii częstotliwości publikacji komunikatów do sponsorów, którzy nie mają statusu partnera olimpijskiego. Każdy krajowy komitet olimpijski ustalił własne zasady i ograniczenia. Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez Polski Komitet Olimpijski:

Komunikaty z podziękowaniami dla Partnerów Nieolimpijskich ograniczone są do jednego komunikatu z podziękowaniami dla wszystkich Partnerów Nieolimpijskich, opublikowanego na kontach Uczestnika w mediach społecznościowych. Za jeden komunikat uznaje się pojedynczy, identyczny komunikat, który może zostać opublikowany jednocześnie na kilku platformach społecznościowych. Tego rodzaju wpisy (w tym wszelkie towarzyszące im obrazy lub filmy) nie mogą sugerować żadnych powiązań komercyjnych pomiędzy MKOl, Igrzyskami, PKOl lub reprezentacją olimpijską a danym Partnerem Nieolimpijskim.

Z treści tego przepisu wynika, że jeżeli sportowiec współpracuje z kilkoma sponsorami, którzy nie są partnerami olimpijskimi, musi opublikować jeden zbiorczy komunikat, w którym może podziękować wszystkim sponsorom. Skontaktowałem się z Polskim Komitetem Olimpijskim, który potwierdził moją interpretację. Miało to miejsce przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio

Mam jednak wątpliwości, czy takie rozumienie przepisu jest zgodne z intencją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który w przywoływanym już dokumencie pt. Commercial Opportunities for Participants. Illustrative Guidance for Non-Olympic Partners. Olympic Winter Games Beijing 2022 w następujący sposób ujął ten temat:

Mowa jest tutaj o jednej wiadomości dla danego sponsora lub partnera – bez ograniczenia do jednej wiadomości grupowej. Czy przepisy Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie są zatem zbyt rygorystyczne, porównując je również do regulacji innych komitetów olimpijskich?

Oczywiście limity te nie obejmują okresu poza Igrzyskami Olimpijskimi, kiedy sportowcy mogą bez ograniczeń dziękować sponsorom w publicznych komunikatach.

9. SKUTKI NARUSZENIA RULE 40

Jakie są skutki naruszenia omawianych reguł?

Po pierwsze, MKOl, Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 lub PKOl mogą cofnąć udzielone pozwolenia dotyczące przedstawionych kampanii reklamowych lub zażądać wycofania lub modyfikacji reklamy.

Po drugie, sportowiec naruszający zasady musi liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi, wskazanymi m.in. w art. 59 Karty Olimpijskiej:

W odniesieniu do poszczególnych zawodników i drużyn: Tymczasowe lub stałe cofnięcie dopuszczenia lub wykluczenie z Igrzysk Olimpijskich, dyskwalifikacja lub odwołanie akredytacji.

W przypadku dyskwalifikacji lub wykluczenia, medale i dyplomy zdobyte w związku ze wspomnianym naruszeniem postanowień Karty Olimpijskiej zostaną zwrócone do MKOl. Ponadto, według uznania Komitetu Wykonawczego MKOl, zawodnik lub drużyna mogą stracić korzystną pozycję w klasyfikacji, jaką uzyskali w innych konkurencjach na Igrzyskach Olimpijskich, na których zostali zdyskwalifikowani lub z nich wykluczeni; w takim przypadku zdobyte medale i dyplomy zostaną zwrócone do MKOl (Komitet Wykonawczy);

10. PODSUMOWANIE

Powoli zbliżam się do końca omawiania ograniczeń w relacjach sponsorskich wynikających z udziału sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. Starałem się w możliwie najprostszy sposób opisać regułę 40 i zakres jej zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem reklam generycznych i komunikatów w mediach społecznościowych w okresie Igrzysk Olimpijskich.

A jaka będzie przyszłość? Czy w dalszym ciągu na uczestników Igrzysk Olimpijskich będą nakładane ograniczenia w związku z działalnością marketingową? Według mnie z każdą kolejną imprezą sportowcy są coraz bardziej świadomi, jakie mają prawa. Coraz częściej w dyskusji na temat sportu pojawia się artykuł 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczący zasad konkurencji. Widzimy też ostatnie głosy sprzeciwu wobec ograniczeń MKOl dotyczących wyrażania poglądów w kwestiach politycznych i społecznych.

Dlatego też uważam, że z biegiem czasu możemy spodziewać się zmniejszania ograniczeń w działalności marketingowej podczas Igrzysk Olimpijskich. Być może będą one teraz następowały na poziomie krajowych komitetów olimpijskich, jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii. Niewykluczone jednak, że doczekamy się kolejnych zmian na poziomie przepisów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

POMOC PRAWNA

Jeżeli dodatkowo potrzebujesz pomocy prawnej związanej z umowami sponsorskimi, możesz skorzystać z moich usług. Mogę ci pomóc opiniując umowę lub przygotowując nowy kontrakt sponsorski, uwzględniający rule 40.

Potrzebujesz pomocy prawnej w działalności sportowej? Skontaktuj się ze mną

Możesz skontaktować się ze mną mailowo lub telefonicznie

Możesz również wysłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego

  Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w powyższym formularzu w celu umożliwienia nam kontaktu zwrotnego drogą elektroniczną.

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Maciej Broda. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  2 komentarze

  Może Ci się spodobać również

  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  2 komentarzy
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  2
  0
  Dodaj komentarzx